Bioloogia kursus põhikooliõpilastele

Avaleht

Tere tulemast!

Kursus viidi läbi aprill-mai 2023. aastal. Kursuse ettevalmistamist ja läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.
Kursuse õppematerjale saab kasutada iseseisvaks õppimiseks.

Kursuse eesmärgiks on anda süstemaatiline ülevaade põhikooli bioloogias käsitletavatest teemadest. Kursusel lähtutakse põhikooli bioloogia ainekavast. 

“Bioloogia kursus põhikooliõpilastele” on mõeldud õpilastele, kes on omandatud esmased teadmised põhikooli bioloogia kursustest ja on huvitatud õpitu ülekordamisest.

Õpiväljundid

Kursuse läbinud õpilane
1) oskab seostada selgroogsete ja selgrootute loomade välis- ja siseehitust nende elupaiga ja eluviisiga;
2) võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut;
3) kirjeldab seente ehituse ja talitluse mitmekesisust ning toob selle kohta näiteid;
4) selgitab bakterite ja algloomade levikut erinevates elupaikades, ehitust ja talitlust ning tähtsust looduses;
5) selgitab elus ja eluta looduse tegurite mõju eri organismirühmadele,
6) selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri ning väärtustab bioloogilist mitmekesisust;
7) seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega;
8) analüüsib pärilikkuse ja muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel;
9) selgitab bioloogilise evolutsiooni olemust ja toob selle kohta näiteid.

 

Moodulid ja teemad

  1. Ökoloogia ja keskkonnakaitse
  2. Viirused, bakterid ja algloomad
  3. Selgrootud loomad
  4. Selgroogsed loomad
  5. Taimed
  6. Seened ja samblikud
  7. Inimese anatoomia
  8. Pärilikkus ja evolutsioon

Iga mooduli lõpus on harjutusülesanded iseseisvaks lahendamiseks.

Kursuse õppematerjalid on kokku pannud Ana Valdmann (PhD).