Tänusõnad

Meie esimesed tanusonad kuuluvad noorele kolleegile proviisor Janne Sepale, kes meid ideega MOOC’i (vaba juurdepääsuga tasuta e-kursus) tegemiseks nakatas ja kursusele suupärase pealkirja „Ravimitest maakeeli“ välja pakkus.

Palju tänu loomerühma kuulunud kolleegidest õppejõududele, kellega koostöös mõte kristalliseerus ning kursus helis, pildis ja kirjasõnas valmis sai: Karin Kogermann, Janne Sepp, Kersti Teder ja Daisy Volmer.

Suur aitäh TÜ infotehnoloogia osakonna multimeedia talituse meestele, kes klippides esinenuid asjatundlikult juhendasid ning videod üles võtsid ja ühtseks tervikuks monteerisid: Toomas Petersell ja Juho Jalviste.

Oleme tänulikud korduvalt filmimispaigana kasutatud Raekoja apteegile ja selle juhatajale, kes oli lahkesti nõus videos proviisorina üles astuma: Janika Tähnas.

Eriti tahame tänada TÜ õppeosakonna elukestva õppe keskuse meditsiiniteaduste valdkonna õppedisainerit, kes meid kannatlikult, kiirelt ja põhimõttekindlalt suunas ning MOOC’ile selle lõpliku näo andis: Triin Marandi.

Ning MOOC’i autorite eriline tänu kuulub kõikidele nendele inimestele, kes on läbi helendava aegruumi andnud oma panuse selleks, et kogu maailma rahvastiku tervise teenistusse sünniksid võimalikud efektiivsed, ohutud ja kvaliteetsed ravivahendid – ravimid!

 

Ain Raal
TÜ farmaatsia instituudi juhataja, professor

Kvaliteedimärk 2020