3.8. Enesetest

 

Kui oled kõik mooduli õppematerjalid läbi lugenud, lahenda õpitu kordamiseks test. See test on mõeldud õppimise toetamiseks ja enesekontrolliks ning on mittehinnatav.

Edu Sulle!

 

Kas antud väide on õige või vale?
Ravimite ohutu kasutamine tähendab, et ravimeid peab tarvitama ettenähtud annuses ning ettenähtud ajaperioodi jooksul vastavalt arsti ettekirjutusele või apteekri soovitusele ja ravimeid peab säilitama ravimpreparaadi jaoks ettenähtud tingimustes.
Mis peab olema kirjutatud ravimi pakendile?

Milline järgmistest väidetest ei vasta tõele?

Kas väide on õige või vale?
Geneeriline ja originaalravim on identsed.

Miks apteeker pakub apteegis ühe ja sama toimeainega erinevaid ravimpreparaate?

Kas väide on õige või vale?
Mõisteid ravim ja ravimvorm saab kasutada sünonüümidena.
Kas geneeriline ja originaalravim on sama kvaliteediga?
Millal saavad turule tulla geneerilised ravimid?
Kas antud väide on õige või vale?
Ravimeid peab võtma siis, kui on olemas konkreetne näidustus ehk inimesel on konkreetne haigus või haigussümptomid ja arst või apteeker on andnud ravimi manustamiseks retsepti ja/või soovituse.

 

Kvaliteedimärk 2020