6.4. Kuidas ravimeid säilitada?

Ära kasuta aegunud ravimeid, sest see on Sinu tervisele ohtlik!

Ravimid on igas mõttes väga erilised, ka nende õige säilitamine on väga oluline. Valede säilitamistingimuste valikul, ei pruugi ravim olla enam tõhus, sest toimeaine muutub ja ravim võib tervisele ohtlikuks muutuda. Nii nagu igas etapis ravimi tootmisest tema jõudmiseni lõpptarbijani, on oluline, et järgitud oleks kindlaid nõuded, pead ka Sina, kui ravimi tarbija neid nõudeid silmas pidama, et ravim oleks ka selle kasutamise ajal kvaliteetne, tõhus ja ohutu. Üks tegur, mis seda tagab, on ravimi õige säilitamine – seda nii kodus olles kui ka reisil viibides. Iga ravimi pakendis oleval infolehel on kirjas, kuidas seda ravimit säilitama peab. saab ravimi õigele säilitamisele tähelepanu juhtida, kuid oma koduapteegi eest vastutad ikka Sina ise. Kuidas siis oleks õige ravimit säilitada ja millele tähelepanu pöörata? Kuldreegel on see: loe alati pakendis olevat infolehte ja pane tähele, et osasid ravimeid tuleb hoida külmkapis, osade ravimite kasutamise aeg on pärast pakendi avamist piiratud (nt 1 kuu jooksul, 4 kuu jooksul jne). Alati tuleb ravimid hoida lastele kättesaamatus kohas!

Ravikuurist järelejäänud ravimid ja aegunud ravimid vii alati apteeki või jäätmejaama.

Mida teha aegunud ravimitega ja ravimitega mida enam ei kasutata?

Kui ravimid on aegunud, kõlbmatuks muutunud või neid mõnel muul põhjusel enam ei kasutata, on Sul kaks võimalust, kuidas ravimitest keskkonda ja tervist kahjustamata vabaneda:

 1. viia ravimid apteeki;
 2.  viia ravimid kohalikku ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.

Mõlemal juhul võetakse eraisikutelt/elanikelt ravimid vastu tasuta.

Apteekidel on kohustus elanikelt kõlbmatud ravimid vastu võtta ja suunata hävitamisele. Kuid ei ole kohustust vastu võtta teisi jäätmeid, mida esmapilgul on keeruline ravimitest eristada – toidulisandeid, loodustooteid, meditsiiniseadmeid jms.  Need võid koos muude koduste jäätmetega viia ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.

Kas tegu on ravimiga?

Võib juhtuda, et Sul on koduapteegis tooteid, mille puhul Sa ei tea, kas tegemist on ravimiga või mitte. Sel puhul on kindlaim viis selle kontrollimiseks Ravimiregister. Kui leiad otsitava toote Ravimiregistrist, on tegu ravimiga, kui mitte, siis ei ole tegu ravimiga.

JÄTA  MEELDE!

tahtis2.png

Kui viid ravimid apteeki

 • ära võta neid originaalpakenditest välja
 • ära võta neid pakendist välja, olgu selleks purk või blisterpakend vm
 • ära vala ümber vedelikke

Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti/ jäätmejaama viimisel uuri kõigepealt, kas seal ravimeid vastu võetakse. Eraisikutele suunatud teenuste kohta saad teavet ka veebist, kas kohaliku omavalitsuse või konkreetse jäätmejaama kodulehelt.

Miks ei tohi kõlbmatuid ravimeid niisama ära visata?

Kõlbmatud ravimid ei põhjusta riske mitte ainult tervisele vaid ka keskkonnale. Ravimid sisaldavad toimeaineid, mille mõju keskkonnale võib avalduda ka väga väikestes kogustes. Mõned näited:

 • Hormoonpreparaadid võivad avaldada otsest kahjulikku mõju veeorganismidele, põhjustades kaladel ja kahepaiksetel looteeas soomuutusi, tulemuseks sigimisvõimetus.
 • Mitmed ravimid ei ole biolagunevad ja võivad seetõttu jõuda joogivette.
 • Ravimid võivad saastada pinna- ja põhjavett või koguneda setetesse.
 • Haiglate heitvees ja ka linnade reoveepuhastites võib esineda korralik ravimijääkide „kokteil“. Kui selles sisalduvad antibiootikumid, siis pikapeale tekib mikroorganismidel resistentsus – nad harjuvad madalates annustes antibiootikumide kõrval ellu jääma ja hiljem, inimese või looma organismis haigust põhjustades, enam raviks mõeldud antibiootikumravi käigus hävineda.
 • Koduste olmejäätmete hulka ravimite viskamisel saastavad need keskkonda ja pole välistatud, et lapsed või koduloomad need sealt avastavad.

Ravimijäägid

Allikas: https://www.ravimiamet.ee/ravimid-ja-ohutus/ravimitest/ravimijaagid

PRAKTILINE  ÜLESANNE:

kysimus2.png
 1. Tee oma ravimivarudes põhjalik kontroll – sorteeri välja kõik ravimid, mille kehtivus on lõppenud. Järelejäänud ravimite puhul loe pakendi infolehest, kas oled ravimeid säilitanud õigesti. Need ravimid, mida oled säilitanud valesti, on kõlbmatud. Lisaks vaata ka, kas Sinu ravimivarudes on mõnest lõppenud retseptiravimikuurist järele jäänud ravimeid (näiteks antibiootikume), ka neid pole Sul vaja.
 2. Vii nüüd kõik aegunud, valesti säilitatud ja retseptiravi ülejäägid apteeki või jäätmejaama, kuna nende tarvitamine on ohtlik Sinu tervisele. Kui leidsid mõne aegunud ravimi oma igapäevaselt kasutatavate ravimite seast, siis käsimüügiravimite puhul osta endale apteegist kohe värskem ravim asemele ning retseptiravimi puhul räägi oma murest arstiga ning vajadusel palu tal endale uus digiretsept välja kirjutada, et saaksid apteegist uue ravimikarbi osta.
 3. Kontrolli, et Sinu ravimid oleksid lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas!

LOE  LISAKS:

tahtis2.png

Kvaliteedimärk 2020