5.3. Milliseid teenuseid apteegis pakutakse?

Üldapteegis viibib patsient ainult müügisaalis, kuid lisaks sellele on apteegil veel erinevaid teisi ruume, kus nt valmistatakse ja säilitatakse ravimeid. Ravimitega seotud tegevused on rangelt reglementeeritud ja apteegi personal kannab nõuetekohast tööriietust ning vahetusjalanõusid. Üldapteegi müügisaal võib olla kujundatud erinevalt. Viimasel ajal on enamlevinud ravimite ja apteegikaupade väljapaneku viisiks avariiulid. Patsiendile on nähtavad käsimüügiravimid ja teised apteegikaubad. on paigutatud kinnistesse sahtlitesse ja kappidesse ning nende juurde patsientidel juurdepääs puudub.

Apteegiteenus on peamiselt ravimite jaemüük koos ravimite sihipärast ja ratsionaalset kasutamist toetava nõustamisega.

Samuti moodustavad osa apteegiteenusest ravimite ekstemporaalne ja seeriaviisiline valmistamine ning jaendamine. Ravimite ekstemporaalne valmistamine tähendab ravimi valmistamist apteegis vastavalt konkreetsele arstiretseptile. Selleks peavad apteegis olema loodud tingimused ravimite valmistamiseks: vastavad ruumid, sisseseade ning vajalikud toime- ja abiained. valmistatakse kuni nelja ööpäeva jooksul alates retsepti esitamisest apteeki. Ravimite seeriaviisiline valmistamine toimub Ravimiameti poolt kinnitatud retseptide alusel nendele ravimitele, mille nt hooajaline kasutamine (nohusalv) on eelnevalt teada. Nende ravimite väljastamiseks apteegist ei ole alati arstiretsepti vaja. Ravimite jaendamist teostatakse sellisel juhul, kui apteeki saabunud ravimipakend on vaja jagada väiksemat kogust ravimit sisaldavateks pakenditeks. Seoses erinevas vormis ja annustes olevate valmisravimite kättesaadavuse suurenemisega on ravimite ekstemporaalne ja seeriaviisiline valmistamine Eesti üldapteekides viimastel aastatel vähenenud. Sagedamini valmistatakse erinevaid välispidiselt kasutatavaid ravimeid ja peavalupulbreid. Haiglaapteegis valmistatavate ravimite nomenklatuur on võrreldes üldapteegiga erinev, hõlmates ka nt vähiravimeid.

Peamise osa apteegiteenusest moodustab tänapäeval patsientide teavitamine ravimite kasutamise kohta. Raviminõustamises on võimalik eristada retsepti- ja käsimüügiravimite alast teavitamist. Retseptiravimi puhul on ravimi väljastamise aluseks retsept, mis 90% juhtudest on digitaalne ning mille väljastamiseks esitab patsient või tema esindaja apteekrile oma isikut tõendava dokumendi. Enamus retseptidest kirjutatakse välja toimeainepõhiselt, mis tähendab, et patsiendil on võimalik valida erinevate ravimitootjate ravimite hulgast talle sobivaim ravimpreparaat.

Apteekril on kohustus pakkuda patsiendile alati hinnalt soodsaimat ravimit.

Retseptiravimi väljastamisel kordab apteeker üle retseptil olnud kasutamisjuhised ning vajadusel täiendab infot kasutamisest koos teiste ravimite, toidu ja joogiga ning ravimi säilitamise kohta. Ravimi kasutamise info märgitakse ka ravimikarbile.

Käsimüügiravimi väljastamisel või iseravimise nõustamisel selgitab apteeker esiteks välja, kellele ravimit soovitakse, milline on patsiendi terviseprobleem, kui kaua haigus on kestnud ja kas ning milliseid raviviise on juba eelnevalt kasutatud. Lähtuvalt saadud infost pakub apteeker välja käsimüügiravimi või mõne teise apteegikauba patsiendi kirjeldatud sümptomite leevendamiseks või haiguse ravimiseks, selgitades patsiendile ravimi toimet, ravimi koos kasutamist teiste ravimite, toidu ja joogiga ning säilitamistingimusi. Ka käsimüügiravimi valimisel on oluline pakkuda patsiendile soodsaima hinnaga ravimpreparaati. Ebaselgete sümptomite korral soovitab apteeker pöörduda konsultatsiooniks arsti juurde.

Lisaks ravimitele pakutakse apteegis nõustamist ka meditsiiniseadmete, toidulisandite ja loodustoodete ning abivahendite kasutamiseks.

Apteeker saab samuti aidata, hinnates retseptiravimite ja käsimüügiravimite koos kasutamise ohutust.

saab samuti aidata, hinnates retsepti- ja käsimüügiravimite koos kasutamise ohutust. Selline teenus ei ole aga alati võimalik traditsioonilise apteegiteenusena ning seda pakutakse mõnedes Eesti üldapteekides täiendava lisateenuse vormis. Lisaks ravimite kasutamise nõustamisele on apteekides võimalik määrata erinevaid tervisenäitajaid nagu nt vererõhk, kolesterooli ja veresuhkru näitajad jt. Samuti pakutakse meie apteekides nõustamist haiguste ennetamiseks, nt tervislik toitumine ja suitsetamisest loobumine.

Kvaliteedimärk 2020