5.2. Mida apteegis müüakse?

Mis on retseptiravimid ja käsimüügiravimid?

kasimuugiravimid.jpgRavimile müügiloa andmisel klassifitseeritakse ravim retseptiravimiks juhul, kui ravimpreparaadi kasutamisel ilma arsti järelevalveta võib ilmneda otsene või kaudne oht kasutaja tervisele, veterinaarravimite puhul looma, ravimi manustaja ja loomse toidu tarbija tervisele, samuti keskkonnale; ravimpreparaati on sageli ja väga laialdaselt kasutatud ebaotstarbekalt või selline kasutamine on tõenäoline, mistõttu on võimalik, et see kujutab endast inimeste või loomade tervisele otsest või kaudset ohtu; ravimpreparaat sisaldab ainet või aineid, mille toime(d) või kõrvaltoime(d) nõuavad lisauuringuid (uus ravim, vähene kasutamiskogemus, uus ravimpreparaadi tugevus, uus annuse suurus, uus manustamisviis, uus näidustus, uus kombinatsioon, ebapiisavad kasutamiskogemused mõnel patsiendirühmal).

Ravimiretseptil oleva vajaliku info olemasolu ja selle sisu kontrollitakse hoolikalt enne iga ravimi väljastamist.

Retseptiravimeid väljastatakse ainult arstiretsepti alusel ja retseptiravimite reklaam üldsusele ei ole lubatud.

Kui apteekril tekib sellega seoses küsimusi, pöördub ta nende selgitamiseks kas patsiendi poole või kontakteerub ravimi väljakirjutajaga.

Ravimi kasutaja peaks suutma haigussümptome ise hinnata (nt palavik, valu, köha, nohu, seedehäired, allergiast tingitud nohu).

Käsimüügiravimiteks klassifitseeritud ravimeid kasutatakse sagedaste, iseparaneva ning lühiajalise kuluga haiguste korral.

Käsimüügiravimi kasutamise näidustus peab olema selgelt arusaadav, annustamine lihtne ning pakendi suurus ei tohi ületada ravikuuri pikkust. Käsimüügiravimite reklaam üldsusele on lubatud, kuid hoolimata sellest on soovitav enne ravimi kasutamist konsulteerida ka arsti või apteekriga.

Mis on teised apteegikaubad?

Lisaks ravimitele pakutakse apteegis erinevas valikus toidulisandeid, loodustooteid, meditsiiniseadmeid, hügieeni- ja haigepõetusvahendeid, abivahendeid ja apteegikosmeetikat. Loetletud apteegikaubad ja käsimüügiravimid on müügisaalis paigutatud süstematiseeritult, nt haiguste või sümptomite kaupa. Võimalusel on ravimid ja teised apteegikaubad paigutatud eraldi või eristatavad pakendimärgistuse erisuste abil. Ravimipakendid on varustatud ka pimedatele mõeldud kirjaga.

Toidulisanditest on levinumad erinevad vitamiinide ja mineraalainete preparaadid. Loodustoodete osas pakuvad enamus meie apteekidest laia valikut ravimtaimeteesid ning erinevas vormis olevaid taimseid preparaate. Toidulisandite üle teostab järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet ning nende kvaliteedi tõestamise nõuded ei ole nii ranged kui ravimitel.

Medistiiniseadmed, mida on võimalik soetada apteegist, võib laias laastus jagada kahte suurde gruppi: diagnostilised seadmed patsiendi seisundi hindamiseks nagu nt vererõhuaparaadid, glükomeetrid, kraadiklaasid jt ning preparaadid, mis leevendavad erinevaid haigussümptome, kuid mis ei avalda ravimitele sarnast toimet. Osa meditsiiniseadmetest nagu nt erinevad plaastrid, sidemed kuuluvad haigepõetusvahendite hulka ning organismi luu- ja lihaskonda toetavad seadmed abivahendite hulka. Medistiiniseadmete üle teostab järelevalvet Terviseamet ning sarnaselt toidulisanditele ei ole ka selle tootegrupi kvaliteedinõuded nii rangeid kui ravimitel.

Apteegikosmeetika on reeglina lõhna- ja värvainete vaba, sobib kasutamiseks allergikutele ning ei anna dekoratiivset efekti.

Kvaliteedimärk 2020