6.8. Enesetest

 

Oled jõudmas viimase mooduliga eduka lõpuni. Nüüd on veel lahendada viimane test. See test on mõeldud õppimise toetamiseks ja enesekontrolliks ning on mittehinnatav.

Edu!

 

Millised tegurid tagavad parema ravijärgimuse?

Millied väited on õiged ravimi toime ja kõrvaltoime kohta, üldistatult?

Mida teed aegunud ja kõlbmatute ravimitega?

Milliste ravimitega reisimisel on vaja taotleda Ravimiametilt Schengeni luba?

Kellele tohib reklaamida retseptiravimeid?

Kes väljastab ravimile müügiloa?

Kas tohid osta ravimeid internetist?

Mis on oluline ravimi kasutamisel?

Mis on pakendi infoleht (PIL)?

Millist infot on oluline enne ravimi tarvitama hakkamist apteekriga jagada?


 

Kvaliteedimärk 2020