5. moodul: Ülevaade apteegist

Selle mooduli eesmärgiks on tutvustada, mis toimub apteegis, kes on apteekrid ja millist nõu nad saavad Sulle ravimite ohutu ja tõhusa kasutamise tagamiseks anda. Pärast mooduli läbimist tead, mis koht on apteek, kes seal töötavad ja mida seal tehakse. Samuti saad aru, kuidas jõuab ravim apteeki, kuidas eristada ravimeid teistest apteegikaupadest ning millist infot ravimite kohta apteegist küsida.

, ravimid ja apteegiteenused (Daisy Volmer)
https://www.uttv.ee/naita?id=28053

Mida teha, kui sul on nohu või köha kimbutab? Või kui kõht valutab? Kustkohast saada ravimit? Kellelt küsida nõu? Eks ikka apteegist!

Kuidas sa apteegi leiad? Apteegi välisuksel või selle kõrval peab olema selgelt kirjas, millise apteegiga on tegemist ja millal see on avatud. Eestis tegutses 2018. a. jaanuari seisuga ligikaudu 500 apteeki ja iga apteek teenindas keskmiselt 2700 elanikku.  Apteegid varustavad elanikkonda ravimite, aga ka toidulisandite, loodustoodete jt apteegikaupadega.

Eestis väljastatakse ravimeid ainult apteegist. Kas sa tead, kuidas ravimid apteeki jõuavad?

Valdav osa ravimitest müüakse ravimihulgimüüjate vahendusel, kes tagavad kvaliteetse ravimi jõudmise ravimitootjalt apteegi kaudu patsiendini. Selleks on vaja kaitsta ravimeid purunemise, võltsimise või varguse eest ning säilitada neid sobival temperatuuril. Samuti tuleb ära hoida ravimite sattumine kõrvaliste isikute kätte ning muutumine inimestele, loomadele või keskkonnale ohtlikuks.

Seda, kas ja milliseid ravimeid sa vajad, ei oska ilma vastava hariduseta inimene reeglina ise arvata. Iseenese tarkusest ravimite kasutamine on kindlasti tervisele ohtlik.  Kõike seda silmas pidades on oluline, et ravimite väljastamisel ja kasutamise kohta info andmisel on patsiendile abiks apteekrid.

Apteekreid on kahesuguseid: proviisorid ja farmatseudid. Proviisorid on Tartu Ülikoolis viis aastat õppinud ravimite asjatundjad, kes töötavad apteegijuhataja või proviisorina kas apteegis või mõnes teises ravimitega tegelevas ettevõttes, näiteks ravimite tootmine ja ravimite hulgimüük. Farmatseudid on läbinud kolmeaastase õppe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning töötavad peamiselt apteekides.

Lisaks proviisoritele ja farmatseutidele töötavad apteekides klienditeenindajad, kellel puudub farmaatsiaalane eriharidus ja nad annavad nõu nende apteegikaupade kohta, mis ei ole ravimid.

Kui sa apteegi müügisaalis ringi vaatad, siis näed, et käsimüügiravimid ja teised apteegikaubad on paigutatud süsteemi järgi avariiulitele. Lisaks ravimitele pakutakse apteegis toidulisandeid, loodustooteid, meditsiiniseadmeid, hügieeni- ja haigepõetusvahendeid ja apteegikosmeetikat. Need ja käsimüügiravimid on müügisaalis paigutatud süstematiseeritult, nt haiguste või sümptomite kaupa, teised apteegikaubad kategoorianimede järgi (nt vitamiinid). Retseptiravimeid, mille kasutamiseks kirjutab arst välja retsepti, sa avariiulitelt ei leia. Need on paigutatud kinnistesse sahtlitesse ja kappidesse, mis asuvad apteekri selja taga ja sinna patsient ise vabalt ravimit uudistama ei pääse.

Aga mis on üldse käsimüügiravimid? Käsimüügiravimeid kasutatakse sagedasemate haiguste (nt palavik, valu, köha, nohu, kergemad seedehäired, allergiast tingitud nohu jms) korral. Käsimüügiravimi näidustus peab olema tavakasutajale selgelt arusaadav ja annustamine lihtne. Ravimipakendid on varustatud ka pimedatele mõeldud kirjaga.

Milliseid teenuseid apteegis üldse pakutakse? Teenuseid saab jagada traditsioonilisteks ja lisateenusteks. Traditsiooniliste teenuste all mõeldakse retsepti- ja/või käsimüügiravimi väljastamist ning ravimi valmistamist ja jaendamist.

Kui sul on vaja retseptiravimit, siis selle väljastamiseks peab olema retsept, mis 90% juhtudest on digitaalne ning selle väljastamiseks esitab patsient või tema esindaja apteekrile oma isikut tõendava dokumendi. Enamus ravimiretseptidest kirjutatakse välja toimeainepõhiselt, mis tähendab, et sul on võimalik valida erinevate ravimitootjate ravimite hulgast sobivaim ravimpreparaat. Apteekril on kohustus pakkuda patsiendile alati hinnalt soodsaimat ravimit. Retseptiravimi väljastamisel kordab apteeker üle selle kasutamisjuhised. Kui soovid, märgitakse ravimi kasutamise info ka ravimikarbile.

Teine oluline traditsiooniline apteegiteenus on käsimüügiravimite väljastamine ja iseravimise nõustamine.Kui sa tuled apteeki ja kirjeldad enda või pereliikme haigussümptome või soovid konkreetset käsimüügiravimit, selgitab apteeker esiteks välja, kellele ravimit soovitakse, milline on patsiendi terviseprobleem, kui kaua haigus on kestnud ja kas ning milliseid raviviise on juba eelnevalt kasutatud. Lähtuvalt saadud infost pakub apteeker sulle soodsaima hinnaga käsimüügiravimit või mõnda teist apteegikaupa. Ebaselgete sümptomite korral soovitab apteeker sul pöörduda konsultatsiooniks arsti juurde.

Kui arst kirjutab sulle ravimi, mida apteegis valmis kujul ei ole, tuleb see valmistada ja selleks on vaja sellist arstiretsepti, kus on lisaks ravimi kasutamise juhistele kirjas ka ravimi koostis.  Ravimite valmistamiseks on apteegis vastavad ruumid, sisseseade ning vajalikud toime- ja abiained. Ravimite seeriaviisiline valmistamine toimub nendele ravimitele, mille nt hooajaline kasutamine on eelnevalt teada. Ravimite jaendamist teostatakse sellisel juhul, kui apteeki saabunud ravimipakend on vaja jagada väiksemat kogust ravimit sisaldavateks pakenditeks.

Apteegid pakuvad järjest rohkem ka erinevaid lisateenuseid.Üks sagedasemaid apteekides teostatavatest tervisetestidest on vererõhu mõõtmine. Teenuse saamiseks ei ole vaja eelnevalt aega kokku leppida. Lisaks saad apteegis määrata erinevaid tervisenäitajaid nagu nt vererõhk, kolesterooli ja veresuhkru näitad ja teised erinevad testid. saab sind aidata ka siis, kui on vaja hinnata ravimite kõrvaltoimeid või koos kasutamise ohutust. Samuti pakutakse sulle apteegis nõustamist haiguste ennetamiseks nagu näiteks tervislik toitumine, suitsetamisest loobumine jt teemad.

Eestis tegutseb kolme tüüpi apteeke. See apteek, kus me praegu asume, on üldapteek. Sellise apteegi peamiseks ülesandeks on varustada elanikkonda ravimite ja teiste apteegikaupadega. Teine levinum apteegitüüp on haiglaapteegid, mida oli 2018 a jaanuaris Eestis 24. ei ole haiglas paiknev üldapteek, vaid haiglaosakondi ravimitega varustav apteek. Lisaks tööstuslikult toodetud ravimite väljastamisele toimub haiglaapteegis ka erinevate ravimite valmistamine ja kasutatavate ravimite ohutuse ja tõhususe patsiendipõhine hindamine. Kolmandaks on olemas veterinaarapteegid, mida on Eestis 4. Tegemist on ainult loomadele mõeldud ravimitega tegelevate apteekidega. Erinevalt teistest apteekidest töötavad veterinaarapteekides veterinaararstid.

Lisaks tavateenusele võib apteek pakkuda ka internetiapteegi teenust ja täna tegutseb Eestis üks internetiapteek. Internetiapteegist saad osta käsimüügiravimeid; digiretsepti alusel enamikku retseptiravimeid; käsimüügis olevaid veterinaarravimeid ja teisi apteegikaupu. Sarnaselt tavaapteegiga peab sul ka internetiapteegis olema retseptiravimi tellimiseks retsept ning patsiendiga suhtleb apteeker, kes nõustab ja abistab ravimi valikul. Tegevusluba omaval internetiapteegi kodulehel on oma kindel logo, millele klikkides saad kinnitust, et tegemist on kontrollitud ravimite kaugmüügi ettevõttega.

Tere tulemast erinevatesse apteekidesse oma tervist toetama ja taastama!

Kvaliteedimärk 2020