Autorid

Ain Raal Ain Raal on Tartu Ülikooli instituudi farmakognoosia professor. Ta on lõpetanud Tartu 5. Keskkooli bioloogia-geograafia eriklassi ja Tartu Ülikooli proviisorina, kaitsnud oma väitekirja ravimtaimede uurimise alal. Viljaka kirjamehena on ta avaldanud üle 600 kirjutise, sealhulgas sadu teaduslikke uuringuid ravimtaimede, farmaatsia ajaloo ja sotsiaalfarmaatsia valdkonnas, samuti 27 raamatut, mille seas on mitmeid õpikuid ning üks tuntumaid “Maailma ravimtaimede entsüklopeedia” (1007 lk) jt. Lisaks farmaatsia alasele tegevusele Eestis on ta panustanud Euroopa Ravimiameti ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) töösse. Looduslike ravimiallikate teadlase ja õppejõuna on tal 35-aastane töökogemus.
Karin Kogermann Karin Kogermann on lõpetanud Tartu Ülikooli (TÜ) proviisorina, kaitses oma doktoritöö farmatseutilise tehnoloogia ja füüsikalise farmaatsia valdkonnas Helsingi ülikoolis. Oma järeldoktorantuuri teostas ta TÜ tehnoloogiainstituudi biotehnoloogia valdkonnas. Ta on TÜ Farmaatsia instituudi juhataja ja füüsikalise farmaatsia professor. Dr Kogermann tõi Eesti farmaatsiasse uue interdistsiplinaarse uurimissuuna – füüsikalise farmaatsia ja alustas raviaine tahke faasi ja biofarmatseutiliste in vivo uuringutega. Ta tegeleb aktiivselt selle valdkonna edasi arendamisega ja töötab välja antimikroobseid kiulisi ravimkandursüsteeme. Ta on seotud ka farmaatsia laialdasema populariseerimisega ühiskonnas, olles Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi ja paljude ekspertkomisjonide liige.
Kersti Teder Kersti Teder on lõpetanud Tartu Ülikooli proviisoriõppe erialal. Ta juhib Tartu Ülikooli Kliinikumi Apteegi tööd. Lisaks töötab ta Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudis biofarmaatsia nooremlektorina, õpetades tulevastele proviisoritele, kuidas ravimi toime saavutamiseks on olulised nii toimeaine, ravimvormi kui ka imendumispaiga omadused. Käimasoleva doktoriõppe raames uurib ta, kuidas ravimeid suukaudselt manustada siis, kui patsiendil on neelamisraskused või toitmiseks paigaldatud sond. Ta kuulub Eesti Haiglaapteekrite Seltsi juhatusse ja osaleb selle kaudu ka mitmes Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni projektis, et parandada ravimite kasutamise ohutust ja kvaliteeti haiglates.
Daisy Volmer Daisy Volmer on lõpetanud Tartu Ülikooli proviisorina. Ta on Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor, lisaks vastutab ta programmijuhina proviisoriõppe arendamise eest. Oma teadustööd alustas ta ravimtaimede uurimisega, kaitstes teadusmagistri töö taimede koostise määramise metoodika väljatöötamise teemal. Enam kui 15 aastat on tema õppe- kui ka teadustöö keskendunud sotsiaalfarmaatsia teemadele, uurides, selgitades ja õpetades, millised tegurid lisaks ravimite kvaliteedile ja tehnoloogilistele aspektidele veel ravimite kasutamist mõjutavad. Hiljuti ilmus sellel teemal ka õpik – Praktiline sotsiaalfarmaatsia: ravimsuhtlemine apteegis. D. Volmer kuulub mitmesse apteegiteenuseid arendavasse töörühma nii kodu- kui ka välismaal.
Janne Sepp Janne Sepp on lõpetanud Tartu Ülikooli proviisoriõppe eriala. Ta töötab Ravimiametis, kus ta tegeleb Eesti ravimistatistika koostamise ja ravimite kasutamise uurimisega ning esindab Eestit Euroopa koostöövõrgustikes. Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudis õpetab ta nooremlektorina üliõpilastele farmakognoosiat. Lisaks on tal käsil farmaatsia doktoriõpingud, mis keskenduvad ravimtaimede uurimisele. Veel teeb ta koostööd Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega spordis keelatud ravimite teemal. Varasemalt on ta töötanud apteegis proviisorina. Ta on Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi liige.

Videote tehniline teostus: Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakonna multimeedia talitus.
Õppematerjalide ja e-kursuse tehniline teostus: Tartu Ülikooli õppeosakonna elukestva õppe keskus.

Kvaliteedimärk 2020