5.4. Kasutatud allikad

 1. Apteegistatistika. https://www.ravimiamet.ee/apteegistatistika?group=5 (07.01.2019)
 2. Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord. Sotsiaalministri määrus nr 24, vastu võetud 17.02.2005. RTL 2005, 22, 305 (01.01.2021)
 3. Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus https://www.reks.ee/ (16.01.19)
 4. Pharmaceutical Group of the European Union. Annual Report 2017. https://www.pgeu.eu/en/library/587:annual-report-2017.html (07.01.2019)
 5. Ravimiseadus. RT I 2005, 2, 4 (07.01.2019)
 6. Ravimisektor – korraldus ja väljakutsed Euroopas. https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2015/01/Teemaleht_18_2014.pdf (16.01.19)
 7. Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm. Sotsiaalministri määrus nr 30, vastu võetud 18.02.2005.  RTL 2005, 23, 315 (07.01.2019)
 8. Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu. Tervise-ja tööministri määrus nr 69, vastu võetud 03.12.2014. RT I, 09.12.2014, 12 (07.01.2019)
 9. Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord. Sotsiaalministri määrus nr. 27, välja antud 17.02.2005. RTL 2005, 22, 308 (07.01.2019)
 10. van Mil, F.J.W.; Schulz, M.; Tromp, Th.F.J.D. (2004). Pharmaceutical care, European developments in concepts, implementation, teaching and research: a review. Pharmacy World and Science; 26(6):303-11.
 11. Volmer, D.; Teder, K.; Matto, V.; Raal, A. (2017). Praktiline sotsiaalfarmaatsia – ravimsuhtlemine apteegis. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.
Kvaliteedimärk 2020