6.6. Ravimireklaam

Nii nagu ravimid on eriline kaup, on ka ravimireklaam tavareklaamist erinev, kuna sellele kehtivad seadusest (reklaamiseadus ja ravimiseadus) tulenevad piirangud, mille eesmärgiks on kaitsta inimeste tervist ja tagada, et ravimireklaam oleks sõltumatu ja sisaldaks tasakaalustatud informatsiooni.

Kellele reklaam on suunatud?

   

Milliseid ravimeid reklaamida tohib?

üldsusele (kodanikele)

 

ainult käsimüügiravimid

ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele (arst, osade ravimite puhul ka ämmaemand ja õde)

 

käsimüügi- ja retseptiravimid

apteekritele

 

käsimüügi- ja retseptiravimid

Üldsusele tohib reklaamida ainult käsimüügiravimeid. Retseptiravimite reklaam kodanikele on keelatud. Erandiks on vaid vaktsineerimise edendamiseks suunatud kampaaniad, mis on eelnevalt Ravimiameti ja Terviseametiga kooskõlastatud. Üldsusele mõeldud ravimireklaamis peab olema selgelt väljendatud, et reklaamitakse ravimit. Reklaamis esitatud teave peab olema asjakohane ja arusaadav, samuti sisaldama infot selle kohta, kuidas ravimit õigesti ja ohutult kasutada. Kõik üldsusele tehtavad ravimireklaamid peavad sisaldama hoiatusteksti: 

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravimiameti poolt kinnitatud ravimiomaduste kokkuvõte (SPC), pakendi infoleht (PIL) ja ravimipakendi märgistus ei ole reklaamid, need on patsiendile sõltumatu teabe allikad.

Retseptiravimeid võib reklaamida ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele (arst, osade ravimite puhul ka ämmaemand ja õde) ja apteekritele. Üheks selliseks reklaamiks on ka raviminäidised. Raviminäidise võib patsiendile edasi anda ainult arst või teised väljakirjutamise õigust omavad isikud ja ainult siis, kui see on meditsiiniliselt põhjendatud. Ravimi müügiedu suurendamiseks ei tohi jagada ravimiga seotud esemeid, korraldada ravimiga seotud loosimisi ega pakkuda ravimi ostuga seoses tasuta või allahindlusega teisi ravimeid, muid kaupu või teenuseid.

Ravimireklaami seaduspärase toimimise eest peab järelevalvet .

Kvaliteedimärk 2020