2.4. Enesetest

Pärast mooduli materjalide lugemist lahenda test, et veenduda, kas omandasid olulisema. See test on mõeldud õppimise toetamiseks ja enesekontrolliks ning on mittehinnatav.

Mis on ravim? Millised väited on tõesed?

Kliinilised uuringud inimestel koosnevad erinevatest faasidest. Palun vii kokku faasi number ja selles faasis teostatavad uuringud.
I faasi uuringud
- selgitatakse välja raviaine ohutus tervetel täiskasvanud inimestel ning ka sobivaim ravimvorm (20- 100 inimest)

Unselect

- selgitatakse ravimi ohutus ja efektiivsus juba suurematel haigete gruppidel (300-3000 patsienti)

Unselect

- väiksemal grupil haigetel uuritakse ravimi efektiivsust ja selgitatakse välja kõrvaltoimed (100-500 patsienti)

Unselect

- tuhanded vabatahtlikud patsiendid, kes osalevad ja keda jälgitakse, selgitatakse endiselt ohutust ja efektiivsust

Unselect

II faasi uuringud
- selgitatakse välja raviaine ohutus tervetel täiskasvanud inimestel ning ka sobivaim ravimvorm (20- 100 inimest)

Unselect

- selgitatakse ravimi ohutus ja efektiivsus juba suurematel haigete gruppidel (300-3000 patsienti)

Unselect

- väiksemal grupil haigetel uuritakse ravimi efektiivsust ja selgitatakse välja kõrvaltoimed (100-500 patsienti)

Unselect

- tuhanded vabatahtlikud patsiendid, kes osalevad ja keda jälgitakse, selgitatakse endiselt ohutust ja efektiivsust

Unselect

III faasi uuringud
- selgitatakse välja raviaine ohutus tervetel täiskasvanud inimestel ning ka sobivaim ravimvorm (20- 100 inimest)

Unselect

- selgitatakse ravimi ohutus ja efektiivsus juba suurematel haigete gruppidel (300-3000 patsienti)

Unselect

- väiksemal grupil haigetel uuritakse ravimi efektiivsust ja selgitatakse välja kõrvaltoimed (100-500 patsienti)

Unselect

- tuhanded vabatahtlikud patsiendid, kes osalevad ja keda jälgitakse, selgitatakse endiselt ohutust ja efektiivsust

Unselect

IV faasi uuringud
- selgitatakse välja raviaine ohutus tervetel täiskasvanud inimestel ning ka sobivaim ravimvorm (20- 100 inimest)

Unselect

- selgitatakse ravimi ohutus ja efektiivsus juba suurematel haigete gruppidel (300-3000 patsienti)

Unselect

- väiksemal grupil haigetel uuritakse ravimi efektiivsust ja selgitatakse välja kõrvaltoimed (100-500 patsienti)

Unselect

- tuhanded vabatahtlikud patsiendid, kes osalevad ja keda jälgitakse, selgitatakse endiselt ohutust ja efektiivsust

Unselect

Ravimite väljatöötamisel on vaja läbi viia erinevaid uuringuid. Reasta uuringud õiges järjekorras.
1
ravimvormi disain ning valmistamine

Unselect

kliinilised uuringud inimestel (I, II, III)

Unselect

preformulatsiooni uuringud laboris

Unselect

farmakoloogilised uuringud katseloomadel

Unselect

2
ravimvormi disain ning valmistamine

Unselect

kliinilised uuringud inimestel (I, II, III)

Unselect

preformulatsiooni uuringud laboris

Unselect

farmakoloogilised uuringud katseloomadel

Unselect

3
ravimvormi disain ning valmistamine

Unselect

kliinilised uuringud inimestel (I, II, III)

Unselect

preformulatsiooni uuringud laboris

Unselect

farmakoloogilised uuringud katseloomadel

Unselect

4
ravimvormi disain ning valmistamine

Unselect

kliinilised uuringud inimestel (I, II, III)

Unselect

preformulatsiooni uuringud laboris

Unselect

farmakoloogilised uuringud katseloomadel

Unselect

Kas antud väide on õige või vale?
Abiained on kõik muud materjalid/ained, mida kasutatakse ravimvormis, aga mis pole raviained.
Kas väide on õige või vale?
Raviainel on kindel farmakoloogiline toime, mille kaudu ta aitab kaasa haiguse leevendamisele ja/või ravile.
Kas väide on õige või vale?
Kõik ravimid teevad inimese terveks.

Et uus raviaine jõuaks ravimpreparaadina turule on vaja tõestada tema….

Palun lõpeta lause, valides sobivad vastusevariandid.

Millised järgnevad väited vastavad tõele?

Kas antud väide on õige või vale? Abiained on inertsed ained, mida kasutatakse ravimvormi valmistamiseks ja mis ei mõjuta raviaine käitumist.


 

Kvaliteedimärk 2020