3.6. Kuidas saavad ravimid endale nime?

Ravimitel on pakendile täpselt kirjutatud ravimi nimi ning samuti peab seal olema kirjas ka raviaine täpne keemiline nimetus.

Apteegist soetatavatel ravimitel on pakendile täpselt kirjutatud ravimi nimi (brändi ehk kaubanduslik nimi) ning samuti peab seal olema kirjas ka raviaine täpne keemiline nimetus (joonis 1).

 Joonis 1

Teatud juhtudel (nt infolehel) peab lisaks ravimi nimele lisaks olema toodud ka raviaine annus (tugevus) ning ravimvorm. Ravimite nimetused on reguleeritud Euroopa direktiivi alusel Direktiiv 2001/83/EÜ. Ravimile võib välja mõelda nime, kuid see ei tohi segi minna raviaine üld- või teadusliku nimetusega või kaubamärgi või müügiloa omaniku nimega. Lisaks sellele nimele, peab olema ravimil ka üldnimetus. See üldnimetus on Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus () või selle puudumisel tavapärane üldnimetus. Lisaks sellele kehtivad ravimile nime andmisel veel Ravimiseadusest tulenevad lisatäpsustused, nagu see, et ravimi nimetus ja pakendi kujundus ei tohi koostist ja üldisi toimeid silmas pidades olla eksitav ning peab tagama tema eristamise teistest ravimitest. Samuti võib pakendile veel lisainfot panna. Näiteks Sotsiaalministri määrusega (nr 28 § 4, lõige (11¹) on sätestatud, et välispakend või pakendi infoleht võivad lõigetes 8 ja 11 märgitud teabe selgitamiseks sisaldada sümboleid või piktogramme ning muud ravimi omaduste kokkuvõttega kooskõlas olevat teavet, v.a müügiedenduslikke elemente sisaldav teave. Kitsendused nimede andmisel on näiteks geneerilistel ravimitel. Näiteks tsentraalselt registreeritud ravimite geneerilistel ravimitel peab olema kõikides riikides üks ja sama nimi. Ravimvormi nimes ei tohi olla.


3. moodulis said ülevaate, kuidas farmatseutilise tehnoloogia abil on võimalik viia raviaine sobivasse ravimvormi, mida oleks võimalik ravimpreparaadina kasutada. Said teada, et nii raviaine tahke vorm, raviaine füsikokeemilised omadused, ravimvormi disain (kasutatavad abiained) kui ravimvormi valmistamiseprotsessid mõjutavad lõplikku ravimpreparaadi kvaliteeti. Iga ravimpreparaadi turule toomisel on vajalik neid kvaliteedinõudeid ja juhendeid järgida ja tõestada. Tead, kuidas ravimid endale nime saavad ning mis on originaal- ja geneerilised ravimpreparaadid. Oskad ka selgitada, miks leidub sama raviainega turul erinevaid ravimpreparaate.

Kvaliteedimärk 2020