4.6. Kasutatud allikad

  • Attwood D, Florence AT. (2008). FASTtrack Physical Pharmacy. Pharmaceutical Press, London-Chicago
  • Eesti Deabeediliidu koduleht: http://www.diabetes.ee/dokumendid/diabeetiku-systimisopetus.pdf (mai 2019)
  • Lippincott Williams & Wilkins (2009). Lippincott's nursing procedures. 5th ed. Philadelphia.
  • MTÜ Tromboosiühingu koduleht: http://tromboos.ee/wp-content/uploads/2011/02/systepaevik.pdf (mai 2019)
  • Pokk, P. (2012). Farmakokineetika ja ravimivormide mõju ravimite kliinilisele kasutamisele. Eesti Arst; 91(1):26-32.
  • Ravimiameti koduleht: https://ravimiamet.ee/sites/default/files/enesesystimise_juhend_2016-01.pdf (mai 2019)
  • Shargel, L.; Yu A.B.C. (2016). Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics. 7th ed. McGraw-Hill Education 
  • Snyder, S.; Berman, A.T. (2012). Skills in Clinical Nursing, 7th Edition Pearson.
  • Taylor, K.; Aulton, M. (2017). Aulton's Pharmaceutics.The Design and Manufacture of Medicines. 5th ed. Elsevier
  • Volmer, D.; Teder, K.; Matto, V.; Raal, A. (2017). Praktiline sotsiaalfarmaatsia. Ravimsuhtlemine apteegis. Õpik kõrgkoolidele. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.