Kaviteedi preparatsiooni õpetus

6.5. Kokkuvõte

Hambakaelal paikneva kaviteedi loomine ei ole enamasti keeruline, kuna nii nähtavus kui ligipääs on head. Suurimaks probleemiks on allapoole igemepiiri ulatuv kahjustus. Sellisel juhul on oluline kaviteedi hea isoleerimine suukeskkonnast vältimaks niiskuse sattumist kaviteeti.

4501.jpg

Kahjustus on lähtunud tõenäoliselt bukaalsele ulatuvast fissuurist, kuid selle ulatus haarab nüüdseks hamba gingivaalset 2/3. Igeme läheduse tõtttu käsitletakse kaviteedi alumist serva gingivaalse kaviteedina ja sinna kaldlihvi ei tehta. https://www.healthtap.com/#topics/filling

Võid tutvuda veebilehega, kus on kirjeldatud erinevate täidismaterjalide kasutamist hambakaelal paikneva kahjustuse restauratsioonil ja nende materjalide kasutamise kaugtulemusi (http://www.rde.ac/search.php?where=aview&id=10.5395/JKACD.2010.35.2.116&code=0185JKACD&vmode=PUBREADER).

Tänapäevane seisukoht eelistab klassikalisele tehnikale vähesemat kudede eemaldamist. Ulatuslikum preparatsioon on õigustatud ulatusliku kahjustuse või korduvalt eemaldunud täidise puhul. Sel juhul annavad paralleelsed kaviteediseinad ja retentsioonivaod täidisele lisatuge ja parandavad selle püsivust.

Riina Runnel
Tartu Ülikooli stomatoloogia kliiniku
suu- ja hambahaiguste õppejõud
riina.runnel@ut.ee