Kaviteedi preparatsiooni õpetus

1.3. Vastupanukuju andmine

Esmase vastupanukuju andmine

Selles etapis kujundatakse kaviteedi seinad sellistena, et nii hammas kui täidis taluksid piki hambakrooni edasi kanduvat mälumisrõhku ilma murdumata.

Põhimõtted:

 • Kaviteedile antakse suhteliselt lameda põhjaga kasti kuju
 • Kerge sisemiste nurkade ümardamine vähendab hambakoele avalduvat pinget, välimiste nurkade ümardamine vähendab pinget restauratsioonis.
 • Nõrkade köprude katmine ja nõrga hambakoe asendamine täidisega. Hilisemas kaviteedi preparatsiooni etapis saavutatakse vastupanu jõududele, mis langevad mälumisel piki hambatelge ning kallutavatele jõududele.
 • Luuakse piisav ruum täidismaterjalile.

*Piisav restauratiivse materjali kihi paksus, vältimaks murdumist koormusel: komposiit – 1-2 mm, amalgaam – 1,5 mm, metall – 1-2 mm, portselan – 2 mm.

 • Juureravitud hamba korral tuleb arvestada hambakoe üldise haprusega, mis kaasneb ulatusliku kudede eemaldamisega (eriti oluline on hamba tugevuse seisukohast juureravi tehes säilitada ´ferrula´ ehk koed, mis paiknevad hambakaela piirkonnas).

Tegurid, mis mõjutavad kaviteedi kuju ja seinte asendit:

 • Oklusaalse kontakti ning täidise ja hamba vahelise jõu suhe
 • Allesjäänud hambastruktuuri hulk
 • Kasutatav restauratsioonimaterjal

Vastupanuvõime suurendamiseks tuleb kaviteeti kujundades tähelepanu pöörata teatud nõuetele:

 • Suhteliselt lame põhi
 • Kasti kuju – kindlate seinte, põhja ja pindadega, et ennetada täidise mikroliikumist
 • Nõrgenenud hambastruktuuri haaratus
 • Säilitada köpre ja ääreliiste
 • Kujundada kaviteedi väline vorm selliselt, et täidis oleks minimaalselt eksponeeritud oklusaalselt langevale mälumisrõhule
 • Täidismaterjal peab olema valitud selliselt, et täidismaterjali toetaks hambakudesid
 • Ümardatud sisemised nurgad ja üleminekud
 • Täidismaterjali adekvaatne paksus
 • Asetsemine terves dentiinis
 • Vähendada köpre, kui see on näidustatud. Seda tuleb teha juba võimalikult varakult, parandamaks nähtavust ja juurdepääsu.

Komposiittäidisele jäetakse seinad ebaühtlasemad. See võimaldab suuremat pinda adhesiivile ning parandab seeläbi täidise vastupanu ja püsivust.

4008.jpg

Foto ulatuslikust kaviteedist molaaril. Pööra tähelepanu, kuidas ualatuslikumas kaviteedis on moodustatud kaks lamedapinnalist astet, mis paiknevad hambale langeva mälumisrõhuga risti. http://www.yelp.com/biz_photos/creation-dentistry-seattle?select=MX5dZ6pneynfe_Lho1HFyA#MX5dZ6pneynfe_Lho1HFyA

Hambakoele mõjuvad pinged

Eeshambad

 • Survepinge langeb alumiste intsisiivide lõikeservadele ja ülemiste intsisiivide lingvaalsele pinnale (tsingulumi juures)
 • Lõikepinge: ühendus hambajuure ja krooni aksiaalsete nurkade vahel
 • Koostoimiv pinge: köprude nõlvadel

Tagumistel hammastel

 • a) Funktsioneeriv pool
  • Survepinge: köbru tipp marginaalne äär, aksiaalse nurga kõrgendik, juure ja krooni vaheline ühendus
  • Tõmbetugevus: marginaalne ja risti kõrgendik
  • Lõikepinge: aksiaalsed nurgad, juure ja krooni vaheline ühendus
 • b) Mittefunktsioneeriv pool:
  • Tõmbetugevus: juure ja krooni vahelised ühendused
  • Lõikepinge: aksiaalsed nurgad

Hamba nõrgad alad:

 • Bifurkatsioon ja trifurkatsioon (ehk juurte hargnemiskohad)
 • Juuretsement
 • Õhukesed dentiinisillad
 • Juureravitud hamba pulbiõõne põhi

*Siin nimetatud pinged kehtivad ainult mittetaastatud hammastele. Taastatud hambal on erinev pingemuster.

Kastikujuline preparatsioon stabiliseerib täidise ja piisava paksusega täidismaterjali kiht väldib murdumist.