Kaviteedi preparatsiooni õpetus

4.4. Preparatsioon

Eeshammaste preparatsioon on veidi erinev tagumiste hammaste omast. Hamba kuju on erinev ja prepareerimisel peab arvestama lisaks esteetikaga. Seepärast eelistatakse eeshammastele kaviteedi loomisel palatinaalset/ lingvaalset lähenemist kahjustusele.

4300.jpg

Kerapuuriga lähenetakse kahjustusele palatinaalselt, http://www.intensiv.ch/prodotti/intensiv-minimal-invasiv-prep-set/

Preparatsiooni alustatakse kontaktpinna lähedal kohas, mis on karioossele kahjustusele kõige lähemal. Kui mõelda, et palatinaalne (või lingvaalne) hambapind on sama, mis oklusaalne pind tagumistel hammastel, siis meenutab preparatsioon külili pööratud kontaktpinnale loodavat pilujat preparatsiooni.

4302.jpg

Kitsas kaviteet esihamba kontaktpinnal,  http://www.youtube.com/watch?v=A_OnSPXP3nk

Fatsiaalsele pinnale ulatuva kaviteedi servadesse tehakse ulatuslik kaldlihv väikese abrasiivsusega puuri abil. Puuri hoitakse hamba pinna suhtes 30-45° nurga all. Kaldlihv ei tohi ulatuda sügavale, kuid võib olla küllalt lai (0,2-2 mm), sõltuvalt kaviteedi suurusest ja lisaadhesiooni võimaldava pinna vajalikkusest.

Täidisele langev mälumisrõhk on tavaliselt vähene ja vastupanukuju andmine on teisene.  Oluline on vältida kõrvalhamba kahjustamist ja võimalusel hoida fatsiaalne emailipind puutumatu ja tervena.

Selgema ettekujutuse tööetappidest saad kui vaatad õppevideot kaviteedi loomisest hamba kontaktpinnal:

Kui sa tunned tarvidust prepareerimise aluseid korrata, siis saad seda teha õpiobjektist “III klassi preparatsioon komposiittäidisele“.