Kaviteedi preparatsiooni õpetus

6.2. Kaviteedi paiknemine

Karioosne kahjustus igeme ääres võib paikneda mistahes hamba mistahes pinnal. Hambakaelal või selle läheduses paiknev kaviteet klassifitseerub Black V klassi kaviteedi alla.

4508.jpg

Karioosne kaviteet, mis paikneb igeme läheduses, http://www.dentaljuce.com/fruit/page.asp?pid=81

Järjest kauem suus püsivad hambad on toonud uued probleemid. Juurekaaries on probleemiks eeskätt eakamatel. Parodondi hävimise tõttu igemepiir taandub ning paljastunud juurepind on vastuvõtlikum katu kinnitumisele ja koos suukuivusega soodne pinnas juurekaariese arenemiseks.

Lisaks karioossele kahjustusele võib restauratsiooni vajada ka hamabakaelal paiknev mittekarioosne kahjustus (nt abfraktsioon, abrasioon või erosioon).

4504.jpg

Mittekarioosne kõvakoe kahjustus hambakaelal, http://www.rde.ac/search.php?where=aview&id=10.5395/JKACD.2010.35.2.116&code=0185JKACD&vmode=PUBREADER

Hambakaela piirkond on enamasti kergesti ligipääsetav ja hea nähtavusega. Veidi keerulisem on kavitreedi prepareerimine lingvaalsel paikneva kahjustuse korral, sest töö toimub peeglit kasutades. Juurdepääs võib olla raskendatud ka tagumiste molaaride bukaalsetel ja alumiste molaaride lingvaalsel küljel töötades, kus pehmed koed tööd takistavad. Sellisel juhul võib assistent peegli abil pehmeid kudesid eemal hoida, parandades nähtavust ja kergendades arsti tööd.

Peamine probleem hambakaelal paiknevatel kaviteetidel ei ole siiski seotud mitte preparatsiooni, vaid täidise halvema adhesiivsusega. Email on hambakaelapiirkonnas õhuke või puudub hoopis (juurepinnal). Seetõttu võib kaviteet vajada lisaretentsioonielemente.

4509.jpg

Fotol on näha keskmise hamba vasakul pool preparatsioon täidise jaoks. Paremalt küljelt on sekundaarse kaariese tõttu tekkinud ulatuslik kudede hävimine. Sellist kahjustust on raske või lausa võimatu täidismaterjaliga ravida. http://renonvdentistry.com/