Kaviteedi preparatsiooni õpetus

2.2. Preparatsiooni etapid

Kaviteedi preparatsiooni eesmärgiks on eemaldada kahjustunud, karioosne hambakude ja luua ruum täidismaterjalile, et taastada hamba esialgne anatoomia, funktsioon ja esteetika.

Kaviteedi loomisel on vajalik eemaldada kogu kahjustunud hambakude, välja arvatud kaviteedi aksiaalses ehk pulbipoolses seinas. Kaviteedi aksiaalse seina kujundamisel on esmatähtis pulbi kahjustamise vältimine.

Kaviteedi loomisel kehtib kuldreegel: prepareerida nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Kaviteedi loomisel püütakse maksimaalselt säilitada tervet hambakude, hoides preparatsiooni ulatuse võimalikult minimaalse. Mida vähem kudesid eemaldada, seda enam jääb alles tervet hammast.

Säästlik preparatsioon on tänapäevase, mikroinvasiivse restauratiivse hambaravi üks peamiseid põhimõtteid. Kudesid tuleb eemaldada ainult nii palju, et kahjustunud koed oleksid eemaldatud ja kaviteedi kuju tagaks täidisele vastupanu mälumisjõule.

Kaviteedi preparatsioon koosneb neljast peamisest etapist:

  1. Kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine
  2. Esmase vastupanukuju andmine
  3. Esmase retentsioonikuju loomine
  4. Kaviteedi kohandamine.

Neile etappidele järgneb kaviteedi lõplik viimistlus:

  1. Allesjäänud kahjustunud dentiinikoe eemaldamine
  2. Vajadusel pulbi kaitsmine
  3. Teisese vastupanu- ja retentsioonikuju andmine
  4. Kaviteedi servade viimistlemine
  5. Kaviteedi puhastamine, kontroll ja adhesiivsüsteemi kasutamine

Kontuuride kujundamine ja esialgse sügavuse loomine

Kontuurid luuakse sinna, kuhu on planeeritud lõpliku kaviteedi piirid. Enamasti ühtib kaviteedi asukoht karioosse kahjustuse asukohaga. Kõige kergemini mõistetav on fissuurikaariese paiknemine, mille korral kaviteedi loomisel arvestatakse fissuuride kulgu.

Esmase vastupanukuju andmine

Seda etappi võib defineerida kui kaviteedi seinte kujundamist ja paigutust nii, et see oleks parima tulemusega nii hambale kui täidisele, et need taluksid hambale langevat mälumisrõhku ilma murdumata.

Esmase retentsioonikuju loomine

Esmane retentsioonikuju on kuju, mis antakse tavapärase preparatsiooniga, et tagada täidise püsivus kaviteedis kallutavatele ja tõstvatele jõududele.

Mõnikord lisatakse retentsiooni suurendavad elemendid hilisemas kaviteedi preparatsiooni etapis.

Kaviteedi kohandamine

Kaviteedile antakse vorm ja kuju, mis võimaldab adekvaatset nähtavust, juurdepääsu ja kergendab prepareerimist ning täidise asetamist.

Kaviteedi lõplik viimistlus

Kaviteedi lõplik viimistlus sisaldab allesjäänud kahjustunud dentiinikoe või täidisejääkide eemaldamist, vajadusel pulbi kaitsmist, teisest vastupanu- ja retentsioonikuju andmist, kaviteedi äärte viimistlemist sõltuvalt kasutatavast restauratsioonimaterjalist ning kaviteedi puhastamist ja adhesiivsüsteemi kasutamist.

Kui tunned, et tahaksid preparatsiooni etappe põhjalikumalt korrata, siis klõpsa lingile http://sisu.ut.ee/hambaravi4/12-preparatsiooni-etapid.