Kaviteedi preparatsiooni õpetus

1.2.4. Vaba pinna kaviteet gingivaalsel

Klass V välise kuju määrab peamiselt kaariese ulatus, välja arvatud pulbipoolselt. Pulbi poole ei tohiks kaviteedi sügavus olla enam kui 0,8-1,25 mm hambapinnast. Seega on kaviteedi sügavus dentiinis soovitavalt mitte üle 0,5 mm.

Piiratud laiendus tehakse vabadel pindadel järgmistel näidustustel:

  • Kaviteet paikneb hambajuure läheduses
  • Esteetilistel kaalutlustel
  • Kasutatakse modifitseeritud kaviteedi preparatsiooni komposiittäidise jaoks

Suurem kaviteedi ulatus on õigustatud üksikutel erandjuhtudel nagu:

  • Patsiendid, kellel on vaimsed ja füüsilised puuded
  • Eakad patsiendid
  • Hambatäidis on osalise proteesi kinnituseks
  • On vaja saada lisakinnitust ja vastupanu mälumisjõule
  • Vajadus kohandada hamba kontuure

Emailiplastika

Seda kudesid säästvat protseduuri soovitatakse juhul kui kahjustav protsess haarab emailist 1/3 või vähem. Peamiselt on selline kahjustus mittekarioosset tüüpi (erosioon, abrasioon) või on tegemist algava kaarieskahjustusega.

Kaviteeti ei süvendata ega laiendata alale, kuhu täidismaterjali ei asetata. Emaili pind puhastatakse kahjustatud alal kergelt puuriga, et eemaldada enne adhesiivi asetamist biofilm.

4006.jpg

Hambakaela piirkonnas  paiknev abrasioon 

4007.jpg

Sama hammas peale skleroseerunud dentiini eemaldamist ja dentiinipinna puhastamist, http://www.dentalaegis.com/id/2006/06/an-improved-bonding-system-and-flowable-composite-for-fast-effective-class-v-restorations