Kaviteedi preparatsiooni õpetus

1.7. Pulbi kaitsmine

Sügava, pulbi lähedusse ulatuva kaviteedi korral võib olla vajalik isoleeriva alusmaterjali kasutamine.

4010.jpg

Enne täidismaterjali asetamist on kaviteedi sügavamasse ossa asetatud ionomeerne alusmaterjal, mis kaitseb pulpi võimalike ärritajate eest.  http://www.dentaljuce.com/fruit/page.asp?pid=687

Isolatsioonkihi või alusmaterjali kasutamise põhjuseks on kas pulbi kaitsmine, pulbi taastumisele kaasaaitamine või mõlemad põhjused üheaegselt.

Tegurid, mis pulpi ärritada võivad, on:

  • Hamba preparatsioon
  • Täidismaterjali koostisosad
  • Läbi täidismaterjali mõjuvad termilised ärritajad (näiteks kuum ja külm söök ja jook)
  • Jõud, mis kanduvad läbi täidismaterjali dentiini (näiteks mälumisrõhk, täidise kootumisel tekkivad jõud jpt)
  • Mikrolekke kaudu pulpi tungivad ained

Lihtsaim viis dentiinikanalite sulgemiseks, vähendamaks pulbiärrituse võimalust, on adhesiiivsüsteemi kasutamine.

Pulbi isoleerimiseks ja sulgemiseks on mitmeid võimalusi erinevate materjalidega. Põhjalikumalt on pulbi katmist käsitletud õpiobjektis ‘Pulbi isoleerimine‘.