Kaviteedi preparatsiooni õpetus

5.5. Kokkuvõte

Hamba nurga taastamiseks loodava kaviteedi kujundamisel tuleb arvestada mälumisjõudu, kuna kahjustus ulatub hamba lõikeservale ja täidist mõjutavad toidu hammustamisel tekkivad jõud. Vastupanu mälumisjõududele  saavutatakse sidusaine adhesiooniga, kaviteedi võimalikult püstiste seintega, lameda gingivaalse astme ja/või vajadusel lisaretentsioonidega.

4403.jpg

Fatsiaalset pinda on esmaselt avatud võimalikult minimaalselt, et saavutada hea esteetiline tulemus, http://www.pennycreeksmiles.com/anterior-composite-case-3.html

4402.jpg

Fotol on kaviteedid, mis arvestavad kõiki preparatsiooni nõudeid – kaviteedi seinad on perpendikulaarsed, gingivaalne osa paikneb mälumisjõu suhtes risti ja emailiservadel on tehtud ulatuslik kaldlihv, http://novadfl.com.br/novo-site/en/2011/06/29/direct-restoration-in-anterior-teeth/

4404.jpg

Lateraalsel intsisiivil on ühte nurka ja mõlemat külge haarav ulatuslik kahjustus. Kaviteedi aksiaalsesse ehk pulbipoolsesse seina on asetatud isoleeriv alusmaterjal pulbi kaitseks. Nii ulatusliku kudede kaotuse puhul võiks mõelda proteetilise lahenduse peale.  http://www.greatercurve.com/ClassIV.htm

Kõik kaviteedid (fotodel) on loodud õigetel põhimõtetel, kuigi nende ulatus on erinev.

Kaviteedi loomisel tuleb arvestada kahjustuse põhjust (enamasti hamba murd või kaaries), mälumisjõudu, säilinud kudede hulka, kahjustuse ulatust, esteetikat js veel palju muud. Iga juhtum on eriline ja otsus langetatakse situatsioonist lähtuvalt. Kindlasti on oluline osa hambaarsti kogemusel ja oskustel. Kui tahad algtõdesid meenutada, vaata õpiobjekti ‘IV klassi preparatsioon komposiittäidisele‘.

Riina Runnel
Tartu Ülikooli stomatoloogia kliiniku
suu- ja hambahaiguste õppejõud
riina.runnel@ut.ee