Kaviteedi preparatsiooni õpetus

2.1. Kaviteedi paiknemine

Tagahammaste mälumispinnal paiknev kaviteet klassifitseerub Black I tüüpi kaviteedi alla. Kaarieskahjustus paikneb molaaride või premolaaride fissuurides ja/või lohkudes. Kaviteedi loomine tagahammaste mälumispinnale on lihtne, sest kaviteedi kuju jälgib fissuuride kulgu.

Kaviteedi ulatuse määrab ära karioosse koe ulatus. Tänapäevase seisukoha järgi ei ole kõigi fissuuride avamine vajalik. Avatakse ainult see fissuuriosa, kus karioosne kahjustus paikneb. Siiski tuleks kaviteedid, mille vahele jääb vähem kui pool millimeetrit kahjustamata kudet, omavahel ühendada.

Hamba vastupidavuse säilitamiseks tuleb hamba köprusid prepareerida võimalikult vähe. Kaviteeti luues püütakse vältida kaviteedi laiendamist orolingvaalsuunas (suuõõne ja põse poole). Ei tohi prepareerida ääreliiste – need tagavad hamba vastupidavuse. Kõik kaviteedi üleminekud peaksid olema sujuvad – see aitab vältida hilisemate pingete teket hambas ja väldib hamba või täidise kahjustust või murdumist.

4101.png

Kaviteedi loomisel on jälgitud fissuuride kulgu, kuid säästlikult prepareeritud kaviteet võinuks olla kitsam.  http://www.adenturesolution.com/ways-to-tell-if-you-have-a-cavity/

Eraldi tuleb vaadelda fissuuri, mis ulatub ülemiste molaaride palatinaalsele ja alumiste molaaride bukaalsele küljele. Kuigi fissuur ulatub mälumispinnast kaugemale, käsitletakse seda samuti kui mälumispinnal paiknevat fissuuri ja kõik nõuded kehtivad ka siin.