Kaviteedi preparatsiooni õpetus

5.1. Preparatsiooni etapid

Kaviteedi preparatsiooni eesmärgiks on eemaldada kahjustunud, karioosne hambakude ja luua ruum täidismaterjalile, et taastada hamba esialgne anatoomia, funktsioon ja esteetika.

Kaviteedi loomisel on vajalik eemaldada kogu kahjustunud hambakude, välja arvatud kaviteedi aksiaalses ehk pulbipoolses seinas. Kaviteedi aksiaalse seina kujundamisel on esmatähtis pulbi kahjustamise vältimine.

Kaviteedi loomisel kehtib kuldreegel: prepareerida nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Kaviteedi loomisel püütakse maksimaalselt säilitada tervet hambakude, hoides preparatsiooni ulatuse võimalikult minimaalse. Mida vähem kudesid eemaldada, seda enam jääb alles tervet hammast.

Säästlik preparatsioon on tänapäevase, mikroinvasiivse restauratiivse hambaravi üks peamiseid põhimõtteid. Kudesid tuleb eemaldada ainult nii palju, et kahjustunud koed oleksid eemaldatud ja kaviteedi kuju tagaks täidisele vastupanu mälumisjõule.

Kaviteedi preparatsioon koosneb neljast peamisest etapist:

  1. Kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine
  2. Esmase vastupanukuju andmine
  3. Esmase retentsioonikuju loomine
  4. Kaviteedi kohandamine.

Neile etappidele järgneb kaviteedi lõplik viimistlus:

  1. Allesjäänud kahjustunud dentiinikoe eemaldamine
  2. Vajadusel pulbi kaitsmine
  3. Teisese vastupanu- ja retentsioonikuju andmine
  4. Kaviteedi servade viimistlemine
  5. Kaviteedi puhastamine, kontroll ja adhesiivsüsteemi kasutamine

Kontuuride kujundamine ja esialgse sügavuse loomine

Enamasti ühtib kaviteedi asukoht karioosse kahjustuse asukohaga.

Esihamba nurga kaviteet haarab nii proksimaalset kui intsisaalset hambapinda. Enamasti on haaratud ka labiaalne pind ja seetõttu lähenetakse kahjustusele parimat nähtavust ja juurdepääsu võimaldavast suunast.

Murdunud hamba puhul määrab kaviteedi ulatuse ja paiknemise ära murru suund ja paiknemine. Murdunud hambanurka prepareeritakse minimaalselt.

Esmase vastupanukuju andmine

Seda etappi võib defineerida kui kaviteedi seinte kujundamist ja paigutust nii, et see oleks parima tulemusega nii hambale kui täidisele, et need taluksid mälumisel tekkivat rõhku ilma murdumata.

Mida ulatuslikumalt hävinud hammas, seda enam tuleb arvestada söömisel mõjuvate jõududega. Tugevama vastupanu mälumisel ja toidu hammustamisel tekkivatele jõududele annab klassikaline preparatsioonitehnika. Kaviteedi seinad prepareeritakse võimalikult perpendikulaarsed või paralleelsed hambakrooni pikitelje suhtes. Selline kuju annab parema vastupidavuse mälumisjõududele.

Esmase retentsioonikuju loomine

Esmane retentsioonikuju on kuju, mis antakse tavapärase preparatsiooniga, et tagada täidise püsivus kaviteedis kallutavatele ja tõstvatele jõududele.

Ulatuslikult hävinud hammas, mille kahjustus ulatub sügavale igeme alla, vajab täidisele head retentsiooni. Gingivaalne retentsioonivagu, intsisaalne süvend, parapulpaartihvtid, pääsusabakujuline tappühendus üksi või kombineerituna on vaid mõned võimalikest retentsioonielementidest, mida kasutada.

Täienenud adhesiivtehnika võimaldab vähesemat hambakudede eemaldamist, kuid lisaretentsioonivajadus jääb bruksismi (ehk hammaste krigistamise) ja korduvalt ära tulnud täidiste (patsient ei järgi hambaarsti soovitusi, adhesiivi halb seostuvus hambakoe iseärasuste tõttu või mõni muu põhjus) puhul. Alternatiiviks tuleks kaaluda proteesimist, mille prognoos on parem, kuid maksumus patsiendile kõrgem.

Kaviteedi kohandamine

Hamba nurga taastamisel enamasti nähtavuse ja juurdepääsuga probleeme ei ole.

Kaviteedi lõplik viimistlus

Kaviteedi lõplik viimistlus sisaldab allesjäänud kahjustunud dentiinikoe või täidisejääkide eemaldamist, vajadusel pulbi kaitsmist, teisest vastupanu- ja retentsioonikuju andmist, kaviteedi äärte viimistlemist sõltuvalt kasutatavast restauratsioonimaterjalist ning kaviteedi puhastamist ja adhesiivsüsteemi kasutamist.

Selles etapis eemaldatakse karioosse koe jäägid, vana täidismaterjal selle olemasolul ja asetatakse vajadusel pulbi kaitseks isolatsioonkiht.

Kaviteedi emaili ääred lihvitakse umbes 0,25-2 mm ulatuses kaldu. Kalde ulatus sõltub emaili paksusest ja kaviteedi suurusest.

Vajadusel lisatakse lisaretentsioonielemente.