Kaviteedi preparatsiooni õpetus

4.2. Kaviteedi paiknemine

Esihammaste hulka loetakse intsisiivid ehk lõikehambad ja kaniinid ehk silmahambad. Karioosne kahjustus paikneb enamasti esihammaste kontaktpunktis või sellest madalamal.

Karioossele kahjustusele lähenetakse lühimat võimalikku teed kaudu.

Kui kahjustus ei ole ulatuslik, siis eelistatakse kaviteeti juurdepääsuga lingvaalselt või palatinaalselt. Selline kaviteedi loomine on küll tehniliselt raskem, kuid annab parema esteetilise tulemuse, sest labiaalne hambapind säilib tervena. Võimalusel säilitatakse ka kontaktpunkt puutumatuna. Selline lähenemine parandab esteetikat, sest nii täidise värvi täpne sobivus kui selle edaspidine võimalik värvumine ei jää nähtavale.

Kui kahjustus on ulatuslik, ulatudes esihamba labiaalsele pinnale, alustatakse preparatsiooni lihtsama juurdepääsuga kohas. Enamasti eelistatakse sel korral labiaalset lähenemist, mis on tehniliselt lihtsam ja annab parema ülevaate preparatsiooni piirkonnast.