Kaviteedi preparatsiooni õpetus

6.6. Test

Testi ennast. Kuidas oled uued teadmised omandanud?

Fotodel on kujutatud gingivaalse kaviteedi loomise erinevad etapid. Leia igale fotole sobiv tekst.

test4-6-2.png

A
Kaviteedile on antud esmane kuju – kahjustunud emailiservad on eemaldatud ja tasandatud.

Unselect

Kaviteedist eemaldatakse kogu karioosne dentiin.

Unselect

Karioosne kaviteet. Preparatsiooniga ei ole veel alustatud.

Unselect

Lõppviimistlus. Emaili pind krobestatakse, et saada juurde adhesioonipinda ja parandada esteetikat.

Unselect

D
Kaviteedile on antud esmane kuju – kahjustunud emailiservad on eemaldatud ja tasandatud.

Unselect

Kaviteedist eemaldatakse kogu karioosne dentiin.

Unselect

Karioosne kaviteet. Preparatsiooniga ei ole veel alustatud.

Unselect

Lõppviimistlus. Emaili pind krobestatakse, et saada juurde adhesioonipinda ja parandada esteetikat.

Unselect

C
Kaviteedile on antud esmane kuju – kahjustunud emailiservad on eemaldatud ja tasandatud.

Unselect

Kaviteedist eemaldatakse kogu karioosne dentiin.

Unselect

Karioosne kaviteet. Preparatsiooniga ei ole veel alustatud.

Unselect

Lõppviimistlus. Emaili pind krobestatakse, et saada juurde adhesioonipinda ja parandada esteetikat.

Unselect

B
Kaviteedile on antud esmane kuju – kahjustunud emailiservad on eemaldatud ja tasandatud.

Unselect

Kaviteedist eemaldatakse kogu karioosne dentiin.

Unselect

Karioosne kaviteet. Preparatsiooniga ei ole veel alustatud.

Unselect

Lõppviimistlus. Emaili pind krobestatakse, et saada juurde adhesioonipinda ja parandada esteetikat.

Unselect

Leia gingivaalsel paikneva kaviteedi preparatsiooniks vajalikud instrumendid ja puurid.

instrumendid_test4-5.png