Kaviteedi preparatsiooni õpetus

1.2.1. Põhiprintsiibid

Kogu kriitjasvalge demineraliseerunud ja nõrgenenud email tuleb eemaldada. Samuti eemaldatakse  õhuke, vähem kui ühe millimeetrise paksusega emailiosa (murdumisohu tõttu).

Kõik fissuurid peavad olema preparatsiooni haaratud (See nõue ei kehti säästliku preparatsiooni korral, kus preparatsioon võib fissuure haarata ka ainult osaliselt, vastavalt kaarieskahjustuse paiknemisele – vaata juuresolevat fotot).

4004.png

Säästlik preparatsoon ei nõua kaviteetide ühendamist
kui nende vahele jääb vähemalt 1 mm kahjustamata hambakude

Kõik kaviteedi servad peavad asetsema nii, et võimaldaksid head juurdepääsu täidise servade viimistlemiseks.*

* Säästlikul preparatsioonil ei ole selle nõude järgimine esmatähtis.

Kaviteedi ulatust ja sügavust mõjutavad mitmesugused lisategurid:

  • Karioosse defekti ulatus
  • Esteetilised nõuded
  • Hambumus
  • Kõrvalolev hamba kontuur
  • Kaviteedi servade paigutus hambapinna suhtes

  • Säilitada köprude tugevus
  • Säilitada ääreliistu tugevus
  • Kaviteeti laiendada fatsiolingvaalses suunas minimaalselt
  • Kasutada enameloplastikat (rekonstruktsioon) Ühendada omavahel kaviteedid, millede vahele jääb alla 0,5 mm
  • Piirata kaviteedi sügavust: kaviteedi ulatus dentiini maksimaalselt 0,2 mm, kui tegemist on fissuurikaariesega ja sügavus 0,2-0,8 mm sileda/vaba pinna kaariese korral (mõõdetuna aksiaalsest seinast)