Kaviteedi preparatsiooni õpetus

1.2.3. Vaba pinna kaviteet proksimaalsel

Vaba pinna kaviteet võib paikneda:
  • proksimaalsetel pindadel;
  • fatsiaalsete ja/või lingvaalsete pindade gingivaalses osas.

Kaviteedi kontuuride kujundamine ja esialgse sügavuse loomine vaba pinna kaariese korral proksimaalsel pinnal (Blacki klassid II, III ja IV).

Proksimaalsel pinnal paikneval kaviteedil on üks lisategur, milleks on kontakt kõrvalasetseva hambaga.

Reeglid, mis kehtivad vaba pinna kaariese kaviteedi kuju loomisel:

  • Laiendada kaviteedi servasid, kuni jõutakse terve hambastruktuurini ja ilma toetuseta emailiservasid ei ole jäänud. Hoiduda tuleks kaviteeti lõpetamast köbruharjal. Kaviteedi piirid peaks ulatuma köbrul peafissuurist arvestades mitte kaugemale kui köbru kallaku 2/3-ni.
  • Laiendada kaviteedi servasid nii, et oleksid võimalikud järgnevad protseduurid (peab olema tagatud ligipääs kõigile kaviteedi osadele).
  • Preparatsioon peaks ulatuma dentiini maksimaalselt 0,2-0,8 mm sügavusele.
  • Laiendada kaviteedi gingivaalset serva apikaalsele, jättes minimaalselt 0,5 mm vahekauguse gingivaalse serva ja külgnevate hambastruktuuride vahele.
  • Laiendada fatsiaalseid ja lingvaalseid servasid proksimaalses kaviteedi osas nii, et jääks vaba ruum kaviteedi servade ja külgneva hamba vahele. Seda tehakse, et serv oleks paremini nähtav, instrumentidega töödeldav ja puhastatav.

4005.jpg

Kitsana hoitud kontaktpinna kaviteet, mille üks serv on toodud kontaktpunktist eemale, http://walser-dental.com/index.php?id=81&L=3&tx_ttnews[tt_news]=63&cHash=e038d98d34

* Mikroinvasiivne tehnika sellist kaviteedi laiendamist ei nõua, kuid kaviteedi servade viimistlemisel ei tohi naaberhammast kahjustada.

Klass II preparatsioonil on kaviteedi preparatsiooninõuded on samad, mis kehtivad ka fissuurikaariesese korral.

Selline vahe võimaldab kaviteedi servade viimistlemist ilma kõrvalhammast kahjustamata. Kui kaviteedi servad on kontaktis kõrvalhambaga, peab proksimaalset osa viimistledes hammaste vahele asetama lisakaitse (nt matriitsiriba).