Kaviteedi preparatsiooni õpetus

1.12. Test

Nüüdseks oled tuttav hamba kaviteedi preareerimise põhitõdedega. Veendumaks, et loetu on selgeks saanud, testi ennast.

Järjesta kaviteedi preparatsioonietapid vastavalt tööjärjekorrale. 

1.
Esmase vastupanukuju andmine

Unselect

Esmase retentsioonikuju loomine

Unselect

Vajadusel lisaretentsioonide loomine ja pulbi isoleerimine

Unselect

Kaviteedi lõplik viimistlus

Unselect

Kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine

Unselect

Karioosse koe ja/või vana restauratsiooni eemaldamine

Unselect

2.
Esmase vastupanukuju andmine

Unselect

Esmase retentsioonikuju loomine

Unselect

Vajadusel lisaretentsioonide loomine ja pulbi isoleerimine

Unselect

Kaviteedi lõplik viimistlus

Unselect

Kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine

Unselect

Karioosse koe ja/või vana restauratsiooni eemaldamine

Unselect

3.
Esmase vastupanukuju andmine

Unselect

Esmase retentsioonikuju loomine

Unselect

Vajadusel lisaretentsioonide loomine ja pulbi isoleerimine

Unselect

Kaviteedi lõplik viimistlus

Unselect

Kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine

Unselect

Karioosse koe ja/või vana restauratsiooni eemaldamine

Unselect

4.
Esmase vastupanukuju andmine

Unselect

Esmase retentsioonikuju loomine

Unselect

Vajadusel lisaretentsioonide loomine ja pulbi isoleerimine

Unselect

Kaviteedi lõplik viimistlus

Unselect

Kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine

Unselect

Karioosse koe ja/või vana restauratsiooni eemaldamine

Unselect

5.
Esmase vastupanukuju andmine

Unselect

Esmase retentsioonikuju loomine

Unselect

Vajadusel lisaretentsioonide loomine ja pulbi isoleerimine

Unselect

Kaviteedi lõplik viimistlus

Unselect

Kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine

Unselect

Karioosse koe ja/või vana restauratsiooni eemaldamine

Unselect

6.
Esmase vastupanukuju andmine

Unselect

Esmase retentsioonikuju loomine

Unselect

Vajadusel lisaretentsioonide loomine ja pulbi isoleerimine

Unselect

Kaviteedi lõplik viimistlus

Unselect

Kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine

Unselect

Karioosse koe ja/või vana restauratsiooni eemaldamine

Unselect

Millised tegevused kuuluvad vastava preparatsioonietapi alla: 1- kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine või 2 - esmase vastupanukuju andmine?

  1. Fissuuride avamine
  2. Karioossele kahjustusele lähenemiseks hambakoe eemaldamine
  3. Esialgse preparatsioonisügavuse määramine
  4. Esialgse kaviteedikuju andmine
  5. Mälumisrõhule vastupanu andva (lameda) pinna loomine
  6. Nõrga (õhukese) hambakoe eemaldamine hilisema murdumise vältimiseks
  7. Kaviteedi nurkade ümardamine
  8. Täidismaterjalile piisava ruumi loomine

Fotod ühest ja samast hambast on tehtud erinevates kaviteedi loomise etappides. Vaata, kas tunned ära erinevad preparatsiooni järgud.

4012_test_b.png

1
Valmis kaviteet peale lõplikku viimistlust

Unselect

Esialgse kaviteedikuju andmine (kaviteedi põhjas,keskel, on näha õhukene dentiinisild, mis hilisemas preparatsioonijärgus eemaldatakse)

Unselect

Karioosse koe lõplik eemaldamine (roheline värv kaviteedis on kaariesmarker, mis värvib kahjustunud koed)

Unselect

Kontuuride kujundamine (fissuuride avamine)

Unselect

2
Valmis kaviteet peale lõplikku viimistlust

Unselect

Esialgse kaviteedikuju andmine (kaviteedi põhjas,keskel, on näha õhukene dentiinisild, mis hilisemas preparatsioonijärgus eemaldatakse)

Unselect

Karioosse koe lõplik eemaldamine (roheline värv kaviteedis on kaariesmarker, mis värvib kahjustunud koed)

Unselect

Kontuuride kujundamine (fissuuride avamine)

Unselect

3
Valmis kaviteet peale lõplikku viimistlust

Unselect

Esialgse kaviteedikuju andmine (kaviteedi põhjas,keskel, on näha õhukene dentiinisild, mis hilisemas preparatsioonijärgus eemaldatakse)

Unselect

Karioosse koe lõplik eemaldamine (roheline värv kaviteedis on kaariesmarker, mis värvib kahjustunud koed)

Unselect

Kontuuride kujundamine (fissuuride avamine)

Unselect

4
Valmis kaviteet peale lõplikku viimistlust

Unselect

Esialgse kaviteedikuju andmine (kaviteedi põhjas,keskel, on näha õhukene dentiinisild, mis hilisemas preparatsioonijärgus eemaldatakse)

Unselect

Karioosse koe lõplik eemaldamine (roheline värv kaviteedis on kaariesmarker, mis värvib kahjustunud koed)

Unselect

Kontuuride kujundamine (fissuuride avamine)

Unselect