Kaviteedi preparatsiooni õpetus

1.8. Lisaretentsioonid

Sekundaarsete ehk teisaste lisaretentsioonide saavutamise võimalusi on palju. Siia alla kuuluvad näiteks vaod, tappühendused, astmed ja parapulpaarsed tihvtid, mis suurendavad restauratsiooni mehhaanilist retentsiooni.

Mehaaniliste lisaretentsioonide vajadus peab olema põhjendatud ja hästi läbimõeldud, sest nende loomisega eemaldatakse terveid hambakudesid. Lisaretentsioon on õigustatud ulatuslike, mälumisrõhku kandvate täidiste kaviteetide loomisel ja bruksismi korral.

Mehhaanilisteks lisaretentsioonielementideks võivad olla vaod, sooned ja süvendid. Enamasti prepareeritakse need pikisuunas, hamba pikiteljega paralleelselt. III ja V klassi tüüpi preparatsioonil paikneb retentsioonivagu hamba pikiteljega risti (transversaalselt).

Tüüpiliseks lisaretentsiooni preparatsiooniks kasutatakse molaari või premolaari proksimaalse kaviteedi fatsiaalsesse ja lingvaalsesse seina rajatud rennikujulist soont (vaata fotot).

4018.jpg

Premolaari proksimaalpinnal oleva kaviteetide servade vaheline kaugus on kaviteedi äärtel väiksem kui kaviteedi keskosas. Selline kaviteedi kuju annab täidisele lisatuge mälumisel tekkivate kallutavate jõudude korral.  http://www.dentaljuce.com/fruit/page.asp?pid=772

Tänapäevased adhesiivsed süsteemid on vähendanud vajadust teiseste retentsioonielementide järele.

Komposiitmaterjali puhul annab adhesiivile lisa kinnituspinda emailiservade kaldlihv.