Kaviteedi preparatsiooni õpetus

4.1. Preparatsiooni etapid

Kaviteedi preparatsiooni eesmärgiks on eemaldada kahjustunud, karioosne hambakude ja luua ruum täidismaterjalile, et taastada hamba esialgne anatoomia, funktsioon ja esteetika.

Kaviteedi loomisel on vajalik eemaldada kogu kahjustunud hambakude, välja arvatud kaviteedi aksiaalses ehk pulbipoolses seinas. Kaviteedi aksiaalse seina kujundamisel on esmatähtis pulbi kahjustamise vältimine.

Kaviteedi loomisel kehtib kuldreegel: prepareerida nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Kaviteedi loomisel püütakse maksimaalselt säilitada tervet hambakude, hoides preparatsiooni ulatuse võimalikult minimaalse. Mida vähem kudesid eemaldada, seda enam jääb alles tervet hammast.

Säästlik preparatsioon on tänapäevase, mikroinvasiivse restauratiivse hambaravi üks peamiseid põhimõtteid. Kudesid tuleb eemaldada ainult nii palju, et kahjustunud koed oleksid eemaldatud ja kaviteedi kuju tagaks täidisele vastupanu mälumisjõule.

Kaviteedi preparatsioon koosneb neljast peamisest etapist:

  1. Kontuuride kujundamine ja esialgse kaviteedi sügavuse loomine
  2. Esmase vastupanukuju andmine
  3. Esmase retentsioonikuju loomine
  4. Kaviteedi kohandamine.

Neile etappidele järgneb kaviteedi lõplik viimistlus:

  1. Allesjäänud kahjustunud dentiinikoe eemaldamine
  2. Vajadusel pulbi kaitsmine
  3. Teisese vastupanu- ja retentsioonikuju andmine
  4. Kaviteedi servade viimistlemine
  5. Kaviteedi puhastamine, kontroll ja adhesiivsüsteemi kasutamine

Kontuuride kujundamine ja esialgse sügavuse loomine

Enamasti ühtib kaviteedi asukoht karioosse kahjustuse asukohaga.

Esihammaste proksimaalpinnal paiknevale väikesele kahjustusele juurdepääsuks tuleb selleks, et kahjustuseni jõuda, läbida (sarnaselt mälumishammaste väikestele proksimaalpinna kahjustustele) tervet emaili. Juurdepääs luuakse eelistatult lingvaalselt, kasutades töötamisel peegli abi.

Email läbistatakse kas kerapuuri või mõne muu puuriga kahjustusele kõige lähemal asuvast kohast. Hoiduda kahjustamast kõrvalhammast, töötades vajadusel käsiinstrumentidega. Kui võimalik, hammaste kontaktpunktis email säilitatakse.

Esmase vastupanukuju andmine

Seda etappi võib defineerida kui kaviteedi seinte kujundamist ja paigutust nii, et see oleks parima tulemusega nii hambale kui täidisele, et need taluksid mälumisrõhku ilma murdumata.

Vastupanukuju on olulisem ulatuslike ja/või juurepinnale ulatuvate kahjustuste puhul. Vastupanu mälumisrõhule saadakse kaviteedi asetsemisel risti hamba pinnaga.

Esihammaste väikeste kahjustuste korral võiks preparatsioon olla võimalikult säästlik, vastupanukuju andmine ei ole esmatähtis. Tänu heale adhesiivsüsteemile kasutatakse enam modifitseeritud preparatsioone.

Esmase retentsioonikuju loomine

Esmane retentsioonikuju on kuju, mis antakse tavapärase preparatsiooniga, et tagada täidise püsivus kaviteedis kallutavatele ja tõstvatele jõududele.

Emaili puudumisel (juurepinnale ulatuvas kaviteedis) võib gingivaalses dentiinikoes kasutada täidise püsivuse suurendamiseks retentsioonivagu. Sarnase retentsiooni võib prepareerida ka kaviteedi intsisaalsesse nurka.

Kaviteedi kohandamine

Kaviteedile antakse vorm ja kuju, mis võimaldab adekvaatset nähtavust, juurdepääsu ja kergendab prepareerimist ning täidise asetamist. Vajadusel töötatakse peegliga.

Kaviteedi lõplik viimistlus

Kaviteedi lõplik viimistlus sisaldab allesjäänud kahjustunud dentiinikoe või täidisejääkide eemaldamist, vajadusel pulbi kaitsmist, teisest vastupanu- ja retentsioonikuju andmist, kaviteedi äärte viimistlemist sõltuvalt kasutatavast restauratsioonimaterjalist ning kaviteedi puhastamist ja adhesiivsüsteemi kasutamist.

Vana täidise olemasolul eemaldatakse selle jäägid ka kaviteedi pulbipoolsest osast. Vajadusel asetatakse isolatsioonkiht pulbi kaitseks.

Kui eelnevalt ei ole lisaretentsioone loodud, siis prepareeritakse need vajadusel selles etapis.

Kõik hamba krooni osasse jäävad kaviteedi äärte emailiservad lihvitakse kaldu.