4.3. Instrumentaarium

Vajalik instrumentaarium:

  • Peegel
  • Sond
  • Puurid:
    • Kerapuur (1)
    • Pirnikujuline puur (2) ja/või ümaraotsaline fissuuripuur (3)
    • Väheabrasiivne leegikujuline puur (4)
  • Gingivaalne trimmer (5)
back forward