3.4. Preparatsioon

Preparatsioon kontaktpinnal on keerulisem kui mälumispinnal. Seda eeskätt piiratuma nähtavuse ja kõrval asetseva hamba tõttu. Pealegi puudub täidisel külgmine toestus.

Säästlik hambakudede eemaldamine eeldab võimalikult kitsast kaviteeti, mis piirab vaatevälja. Prepareerimisel tuleb arvestada naaberhambaga, mida ei tohi kahjustada. Vigastamist aitab vältida õige tehnika ja käsiinstrumentide kasutamine.

Klassikalises tehnikas preparatsioon, millel on kaks astet. Põõra tähelepanu oklusaalsele preparatsioonile – kaviteet laieneb ristifissuuri. See laienev osa aitab väjhendada täidisele mõjuvaid kallutavaid jõude mälumise ajal. http://www.denmat.com/restoratives_virtuoso-flowable

Väiksema kliinilise kogemuse ja eelnevalt korduvalt ära tulnud täidiste puhul on õigem valida klassikaline tehnika. Mida suuremad on hambaarsti kogemused, seda enam on võimalik säilitada tervet hambakude. Käelise oskuse arenedes liigutakse säästlikumate tehnikate juurde.

Loe lisaks!

Soovi korral saad erinevate säästlike tehnikatega tutvuda põhjalikumalt õpiobjektis 'II klassi preparatsioon komposiittäidisele'. 

back forward