Aktiivõppemeetodid e-õppes

Võimalikud probleemid ja lahendused

Rühmatöös sagedamini ettetulevad probleemid on:

 • mitteaktiivsed osalejad – komplekteerige rühm ümber (jätke passiivsed õppijad rühmast välja või looge neist eraldi rühm);
 • õpetaja “ei näe” kogu rühma tegevusi (õppijad võivad suhelda ka teiste vahenditega) – vajadusel määrake vastavad tingimused/nõuded, paluge õppijatel üksteise tööd/panust hinnata;
 • ebavõrdne tööjaotus rühmas – laske rühmal enda tööd hinnata ja esitada rühmale selged tingimused, mida igalt õppijalt rühmas oodatakse;
 • rühm ei käivitu (halb modereerimine) – andke vastav ülesanne ühele rühmaliikmele, jälgige ise rühma tööd ja julgustage, ärge kasutage rühmatööd kohe kursuse alguses;
 • suur ajakulu rühmas kulub töö organiseerimisele – vajadusel looge ise rühmad ja jagage ülesanded;
 • õppijad ei saa õpetajalt tagasisidet – ärge eeldage, et rühm saab ise kõigega hakkama;
 • rühm liiga heterogeenne (ei sobitu) – laske õppijatel ise rühmadesse liituda;
 • rühmas õppijaid liiga palju või liiga vähe – alarühma optimaalne suurus on 3-6 õppijat;
 • ebaselged juhised – jälgige õppijate tegevust ja vajadusel täpsustage ning suunake;
 • hilisem rühmatöösse lülitumine – liitke hilineja väikseima rühmaga, moodustage hilinejatest eraldi rühm, laske sooritada ülesanne individuaalselt (võiks olla ette teada!);
 • ei loeta juhiseid – rõhutage rühmatöö alguses, mida ja kust lugeda;
 • mõne õppija liigne aktiivsus – andke lisaülesanne (modereerimine, kokkuvõtte tegemine);
 • tehnilised probleemid – kasutage läbiproovitud vahendeid, alguses jätke aega vahendite testimiseks, kirjutage täpsed juhised;
 • õppijad ei oska oma aega planeerida – andke vahetähtajad.