Aktiivõppemeetodid e-õppes

Harjutused, mis suurendavad rühma ühtsust ja häid suhteid

1. Kingitus rühma liikmele

Iga rühma liige teeb nö mõttelise kingituse teisele rühma liikmele või kogu rühmale. Soovitav oleks enne rühma liikmed jagada paaridesse ning “kingitused” tehakse paarides. Samas võib iga rühma liige teha “kingituse” kogu rühma liikmetele. Kinkija ütleb, kirjutab, saadab foto vms kingitusest ning põhjendab, miks just selline kingitus ning mida ta tahab rühmale, paarilisele anda. Mõttelised kingitused võivad olla nii asjad, mis eksisteerivad, aga ka sellised, mida reaalselt kinkida ei saa (nt kingin aega; aega enda jaoks; aega teha seda, millest hetkel puudust tunned).

2. Positiivsed sõnumid

See on harjutus, mida kasutada positiivsete emotsioonide tekitamiseks ja näiteks kursuse lõpus. Eelduseks on, et õppijad juba üksteist tunnevad. Ülesanne on saata positiivne sõnum igale kaasõppijale. Harjutus võimaldab tuua välja aspekte, mida rühmakaaslaselt õpiti, mille poolest teda hinnatakse, millist kasu/lisaväärtust tõi näiteks rühmatöödesse, mille poolest teda imetlen vms. E-õppes võib sõnumitega koos või lisaks saata ka pilte, joonistusi jms positiivseid sõnumeid.

3. Skaala

Võimaldab rühmal anda tagasisidet näiteks rahulolu, aga ka rühma suhete ning antud rühma ja õppeprotsessi olulisuse kohta. Õppijatele antakse väide ja palutakse valida koht skaalal. 

Näiteks: Antud rühm on minu jaoks prioriteet number 1 või Hakkan õpitut kindlasti kasutama. Iga õppija märgib skaalal 1-10 oma koha ning seejärel põhjendab, miks valis just selle koha.