Aktiivõppemeetodid e-õppes

Avaleht

Õppematerjalide väljatöötajad: Einike Pilli, Mari Karm, Katrin Poom-Valickis, Lehti Pilt, Triin Marandi

Illustratsioonid: Triin Marandi, programmiga Picassohead

Materjalid on mõeldud ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õppejõududele/õpetajatele, kellel on mõningad kogemused e-õppe kasutamisel ning kes soovivad oma e-kursust/e-toega kursust metoodiliselt täiendada.

Käsitletavad teemad:

  • Õppemeetodid ja nende rühmitamine
  • Tutvumis- ja soojendusülesanded
  • Meetodid, mis toetavad iseseisvat lugemist/tööd õppematerjaliga
  • Rühmatöö e-õppes
  • Refleksiooni toetavad oppemeetodid

Materjalid on kasutusel e-kursusel Aktiivoppemeetodid e-õppes (P2AV.TK.318)