Aktiivõppemeetodid e-õppes

Tekstiga töötamine

Tekstiga töötamine on klassikaline õppemeetod. Tänapäeval on sellele lisandunud informatsiooni saamise võimalustena video- ja audiomaterjaliga tutvumine. Mida kättesaadavamaks õppematerjalid muutuvad, seda arukam on lasta õppijatel nendega iseseisvalt töötada, selmet neid auditoorses vormis tutvustada. Auditoorset aega saab sel juhul kasutada iseseisvalt omandatu üle arutamiseks, selle kinnistamiseks ja ebaselgete kohtade selgitamiseks.

Järgnevas osas keskendume peamiselt tekstidest õppimisele, sest see, mis kehtib tekstide puhul, kehtib suures osas ka audio- ja videofailide abil õppimise kohta. 

E-õppes võivad tekstid, millega tutvutakse ja mille abil õpitakse, olla erinevad:

  1. spetsiaalselt selle õppeaine jaoks õpetaja poolt koostatud kokkuvõtvad tekstid;
  2. veebikeskkonnas avaldatud teiste autorite poolt kirjutatud õppeotstarbelised tekstid;
  3. muud tekstid, mida õppijatel tuleb iseseisvalt leida ja siis nendega tutvuda.

Iseseisev töö tekstiga on õppijale üks keerukamaid õppimise viise – ta töötab üldjuhul omaette ja kui loetust õppimine pole toetatud mingite muude õppe- võib hindamismeetoditega, võib õppija motivatsioon kiiresti hääbuda. Eriti suur on see oht keerukate abstraktsete tekstide puhul. 

Teksti lugemise juures on oluline selle mõistmine ja loetu rakendamisvõimaluste nägemine. Õpetajale on jälle tähtis olla kindel, et tekstiga on ikka tutvutud ja sellest on õpitud.