Aktiivõppemeetodid e-õppes

Soovitused õppijale

 • Püüa sundida end õigel ajal tööd alustama ja lõpetama.
 • Kui oled ajahädas, informeeri oma rühmakaaslasi ette, mitte tagantjärele.
 • Loe tähelepanelikult läbi õppematerjal, millel ülesanne baseerub.
 • Loe tähelepanelikult läbi tööjuhised.
 • Kontrollige, kas kõik on rühmas ühtemoodi ülesandest aru saanud – kirjuta/ütle enda rühmakaaslastele, mida te sinu arvates peaksite edasi tegema.
 • Leppige rühmas kokku osaülesanded ja tähtajad.
 • Julgusta oma rühmakaaslasi ja vajadusel juhenda neid.
 • Vajadusel (ka ülesande täpsustamiseks) küsi abi/nõu kursuse juhendajalt või tuutorilt.
 • Ärge kalduge rühmas teemast kõrvale – vajadusel tee rühmakaaslasele asjakohane märkus või suuna teda küsimusega.
 • Kasutage rühmas suhtlemiseks erinevaid/sobivaid vahendeid: asünkroonseid ja sünkroonseid.
 • Suhtu kriitiliselt loetud ja kuuldud informatsiooni, mitte kirjutajasse ja ütlejasse.
 • Keskendu parima lahenduseni jõudmisele, mitte võidule.
 • Julgusta kaasõppijaid oma mõtteid avaldama, et koguda võimalikult palju vajalikku infot.
 • Kuula ära kõigi ideed, isegi kui ise nendega nõus ei ole.
 • Kui kellegi mõte jääb arusaamatuks, küsi üle või palu täpsustada.
 • Püüa mõista mõlema poole seisukohti.
 • Ole valmis muutma oma isiklikku seisukohta, kui tõendid näitavad selgelt vastupidist.