Aktiivõppemeetodid e-õppes

Mosaiik

mosaiik.pngMari Karm

Mosaiik (siksak, Jigsaw, S. Kagan) annab igale õppijale võimaluse aktiivselt töötada. Iga õppija töötab kahes erinevas rühmas: ekspertrühmas teeb ta materjali endale selgeks ja mosaiikrühmas õpetab seda teistele. Meetod suurendab õppijate vastutust – iga õppija vastutab materjali omandamise ja teistele edasiandmise eest.

Tööprotsessi kirjeldus:

  1. Mosaiikrühmade moodustamine – grupp jagatakse neljast-viiest õppijast koosnevateks rühmadeks.
  2. Ekspertrühmade moodustamine – iga mosaiikrühma liige osaleb erinevas ekspertrühmas.
  3. Materjal on jaotatud osadeks ja iga ekspertrühma liige vastutab oma rühma materjali omandamise eest. Ekspertgruppides tuleb õppijatel otsustada, kuidas materjali kõige paremini edasi anda oma mosaiikrühma liikmetele.
  4. Ekspertide tegevus oma mosaiikrühmas. Kui ekspertgrupid on oma tööga lõpule jõudnud, pöörduvad nende liikmed tagasi oma mosaiikrühmadesse ja õpetavad vastava osa materjali edasi teistele mosaiikrühma liikmetele. Iga mosaiikrühma liige peaks saama täieliku ülevaate teksti kõigist osadest. Mosaiikrühmade liikmed märgivad üles oma küsimused ja kahtlused teksti osade kohta. Vajadusel kogunevad ekspertgrupid uuesti ja otsivad lahendusi tekkinud küsimustele.

Õpetajal tuleb läbi mõelda, kuidas korraldada arutelusid ekspertrühmades ja mosaiikrühmades – juhiseid selleks leiate veebipõhise seminari tutvustusest. Oluline on meeles pidada, et õpetatav ei pea olema ainult tekstipõhine – õppijad võivad koostada teiste õpetamiseks ka video-või audioloenguid või -esitlusi.

Näidisjuhis (modifitseeritud väiksemale osalejatearvule)

Üldine korraldus ja rühmad

Meie kursusel on 2 mosaiikrühma: mosaiikrühm 1 ja mosaiikrühm 2. Mõlemas mosaiikrühmas on 4 inimest – oma teema eksperti (seega 4 teemat). Mõlema mosaiikrühma sama teema eksperdid moodustavad ühe ekspertrühma. Kokku on seega 2 ekspertrühma (mõlemas 2 inimest – 1 inimene kummastki mosaiikrühmast) ja igal ekspertrühmal on oma teema.

mosaiik2.jpg

Esmalt tuleb teil registreeruda mosaiikrühma eksperdiks. Kui olete mosaiikrühma registreerunud ja kursuse tuutorid on teid vastavasse rühma lisanud, muutuvad teile kursuse avalehel rühmatöövahendite juures nähtavaks ka ekspertrühmade foorumid (Mosaiigi 1. ekspertrühma foorum jne). Ekspertrühma foorumis saate suhelda sama teema eksperdiga teisest mosaiikrühmast.

Ekspertrühmas teete te koos teise mosaiikrühma sama teema eksperdiga etteantud teemal materjali endale selgeks ja oma mosaiikrühmas (privaatses rühmafoorumis, rühmawikis või jututoas) õpetate seda teistele mosaiikrühmakaaslastele. Seega te vastutate enda teema materjali omandamise ja teistele edasiandmise eest. Teie eksperdina otsustate, kuidas materjali kõige paremini oma rühmaliikmetele edasi anda (küll aga ei saa see olla: lugege ja vaadake ise).

Iga mosaiikrühma liige peaks saama täieliku ülevaate õpitava teema kõigist osadest. Selleks esitatakse ekspertidele küsimusi ja oma mõtteid-kahtlusi. Vajadusel kogunevad ekspertrühmad oma foorumis uuesti ja otsivad lahendusi tekkinud küsimustele ning selgitavad oma teemat oma mosaiikrühmas uuesti.

Teemad

Teie mosaiikrühma teemaks on probleemipõhise õpe (PPÕ) kasutamine e-õppes. Õppematerjali leiate selle kursuse õppematerjalide alt.

Ekspertrühmade teemad on:

  1. PPÕ olemus, protsess ja rollid (ekspert 1)
  2. PPÕ hindamine, probleemid ja võimalused (ekspert 2)

Ajakava

Rühmatööks on teil aega 10 päeva: 4 päeva ekspertrühmas õppimiseks, 3 päeva oma mosaiikrühmas õpetamiseks ja 3 päeva vajadusel uuesti ekspertrühmas õppimiseks ning lisaselgituste jagamiseks oma mosaiikrühmas ja ühise kokkuvõtte koostamiseks. Olge siis nendel aegadel oma rühmakaaslastele kättesaadav!

E-vahendid

Igal ekspertrühmal on suhtlemiseks oma ekspertrühma foorum. Nt kui olete 1. ekspert, kasutage mosaiigi 1. ekspertrühma foorumit. Mosaiikrühmal on suhtlemiseks privaatne rühmafoorum arutlemiseks, küsimiseks ja vastamiseks, materjalide edastamiseks ning rühmatöö kokkuvõtte koostamiseks. Lisaks on privaatses rühmarežiimis mosaiikrühmal kasutada ka viki ja jututuba. Te võite kasutada ka muid vahendeid, kuid andke sellest kindlasti oma rühmafoorumis teada.

Rühmatöö lõpetamine

Rühmatöö on olnud edukas, kui kõik mosaiikrühma liikmed teatavad oma privaatsesse rühmafoorumisse, et neil on kõik teemad selged ja on esitatud ühine rühmatöö kokkuvõte (foorumisse Rühmatöö kokkuvõte – millist rühmatööd tegite, kes osalesid, millise tulemuseni jõudsite, millised probleemid esinesid, kas ja kuidas saate seda meetodit edaspidi enda õppetöös kasutada).

Kuna rühmatöö ise oli eelkõige rühmatöö kogemuse saamiseks ja konkreetse meetodi katsetamiseks, siis kokkuvõtte rõhk on just selle meetodi (mosaiigi) katsetamise kogemuste analüüsil. Sellest kokkuvõttest peaksid ka teised õppijad (kes katsetasid teist meetodit) saama ülevaate, kuidas mosaiik e-õpes toimis ja kas seda ise hiljem katsetada tasub. Ehk me kõik soovime õppida teie rühma kordaminekutest ja probleemidest.