Aktiivõppemeetodid e-õppes

2. Tutvumis- ja soojendusülesanded

tutvumine.png

Katrin Poom-Valickis

Paratamatult peame tegema koostööd teiste inimestega. Ka õppimise seisukohast on koostöö ja üksteiselt õppimine äärmiselt oluline. Samas võib koostöö olla nii edasiviiv kui ka pidurdav. Kõik sõltub osapoolte valmidusest ning läbisaamisest. Selleks, et välja selgitada, mille poole konkreetne inimene hetkel püüdleb, millised on tema eesmärgid, vajadused ja valmisolek, tuleb teda tundma õppida. 

Selle mooduli raames tutvute te erinevate tutvumis- ja soojendusülesannetega ning nende kasutamise võimalustega e-õppes.