Aktiivõppemeetodid e-õppes

Lausete lõpetamine

Refleksiooni toetava ülesandena saab kasutada ka lausete lõpetamise meetodit. Lause algused sõltuvad käsitletavast teemast, õppimise käigus kasutatud meetoditest ning refleksiooni eesmärgist. Lõpetatud laused võib esitada õpikeskkonna foorumisse või ülesandevahendiga, õpipäeviku või e-portfoolio sissekandena.

Näide 1:

  • Kõige huvitavam aspekt käsitletud teema juures on … 
  • Kõige raskem osa loetud (kuulatud) materjalist on …
  • Arusaamatuks jäi …
  • Uuest teemast aitas mul aru saada …
  • Tahan edasi uurida veel ….

Näide 2:

Teil on kolleeg, kes rääkis teile mõni aeg tagasi oma plaanist luua üks MOOC. Ja nüüd, kursuse viimase kodutööna palume teil kirjutada talle kiri. Kirja mall on teile ette antud ja palume täita selle tühjad kohad enda mõtetega (kokku vähemalt 250 sõna) ning saata siia foorumisse.


Hea ……. !

Pole Sulle ammu kirjutanud, sest on olnud väga kiire. Nimelt osalesin hiljuti ühel MOOCide loomise e-kursusel. Läksin sinna kindla plaaniga …….. Sa ju tead, mida ma MOOCidest mõtlesin: …….

Nüüd, 6 nädalat hiljem tundub mulle ……. ja ma arvan, et ……. Nüüd ma tean, et MOOC ……. Mäletad seda Tõnu MOOCi? See on tegelikult ikka tavaline e-kursus, sest ……. Kui Sa ikka tahad veel hakata MOOCi looma, siis ……. Mina igatahes …….

…….

Päikest Sulle!

…….