Aktiivõppemeetodid e-õppes

Tutvumisharjutused

1. Kes ma olen ja kust ma tulen

Kui rühmaliikmed on pärit erinevatest kohtadest, on tore võimalus lasta igaühel märkida enda elukoht/sünnikoht Eesti kaardile. Võib lasta lisada ka enda lühitutvustuse. Lühitutvustuse puhul võiks ette anda aspektid, mille kohta õppijad võiksid infot jagada (näiteks nimi, ootused antud kurususele, varasemad kogemused e-õppega, miks otsustasid osaleda antud kursusel vms).

Selleks saab edukalt kasutada Google’i rakendust Google Maps aadressil http://maps.google.com/. Kaarte vaadata saavad kõik soovijad, kuid enda infot kaardile lisada vaid Google’i konto omanikud. Keegi peaks lihtsalt aluskaardi valmis tegema, vastavalt seadistama ja teistele osalistele loodud kaardi veebiaadressi edastama. Kui loote kaardi, määrake see Public-kaardiks ning Collaborate lingi alt valige Allow anyone to edit this map – siis saavad kõik seda kaarti täiendada.

Maailmakaardile võib lasta õppijatel märkida kõige huvitavam koht, kus on reisil käidud vms.

kust_oled.png

2. Võimalusi enesetutvustamise mitmekesistamiseks

Paluda õppijatel saata näiteks foorumisse pilt või muusikapala, mis iseloomustab õppeprotsessis osalejat kui õppijat, tema suhtumist õppimisse, hetkemeeleolu jne. Samuti võib iga õppija luua veebi (nt Weeblyhttp://www.weebly.com) enda kohta infolehe ja saata selle aadressi teistele õppijatele. Või siis salvestada endast atraktiivse esitluse veebirakendusega Prezi (http://prezi.com/), Emaze (https://www.emaze.com/), Powtoon (https://www.powtoon.com/), luua koomiksi (Make Beliefs Comixhttp://www.makebeliefscomix.com/) või joonistada ise pliiatsiga rakendusega Pencil Madness (http://pencilmadness.com/app) või InspirARTion (http://intelloware.com/art/).

Võib ka paluda saata mitu pilti: üks, mis iseloomustab õppijat, kui ta on õnnelik, heas tujus, teine, mis iseloomustab teda, kui on õnnetu /halvas tujus; pilt, mis peegeldab tema suurimat õnnestumist ja suurimat väljakutset. Sellist pildikolaaži on mugav teha veebipõhise programmiga Photovisi (http://www.photovisi.com/) või Picassohead (http://www.picassohead.com/). Kelmikalt liikuvat näofotot saab aga teha leheküljel http://cartoon.pho.to/ (laadida foto näopildiga üles, teha linnuke Face morphing ja valida animatsioon). Olulistest või iseloomulikest sõnadest ja lausetest saab pildi joonistada rakendusega Texter (http://tholman.com/texter/).

Teemasid ja aspekte, mida õppijad jagavad, võib varieerida lähtuvalt õpitavast teemast ja õppijate vanusest.

Üksteisega tutvumiseks saab kasutada ka Moodle’i sõnastikku ja sellega seotud plokki – juhuslik kirje sõnastikust. Nii tuleb õppijatel kursuse alguses lisada sõnastikku enda kohta tutvustav kirje (mõistena õppija nimi ning selgitusena eelnevalt kokkulepitud struktuuriga lühitutvustus) ja juhusliku kirje plokis kuvatakse edaspidi infot kursusel osalejate kohta.

3. Kuhu rühma sa kuulud?

Eelnevalt pannakse paika rühmitamistunnused. Seejärel paigutab iga õppija ennast vastava rühma alla. Selleks saab kasutada näiteks veebipõhise mõistekaardi vahendit. Veebipõhiseid mõistekaardi loomise vahendeid on palju: Bubbl (https://bubbl.us/), Coggle (https://coggle.it/). Veel saab kasutada veebipõhist (ei pea registreeruma ja saab teistega jagada) veebitahvlit Padlet (https://padlet.com/) või Scumblr (http://scrumblr.ca).

4. Tee endale nimekaart

Paluda koostada õppijatel isikupärane elektrooniline nimekaart kasutades pilte, sümboleid, joonistamist jne, mis lisaks nimele annaks infot ka õppeprotsessis osaleja tegevuse/töövaldkonna, huvide ja hobide kohta.

Kui õppijad on oma nimekaarte teistega jaganud, võib paluda teistel osalejatel arvata (mõnes suhtlemisvahendis), millised võiksid olla antud nimekaardi omaniku huvid ja hobid või siis paluda igal nimekaardi omanikul ise seletada märkide, sümbolite, piltide ja joonistuste tähendust rühmakaaslastele.

Väga lihtne on nimekaarti teha näiteks veebipõhiste pilditöötlusprogrammidega Pixlr (http://pixlr.com/editor/), Fotoflexer(http://fotoflexer.com) ja iPiccy (http://ipiccy.com/). Reklaamlehe tegemiseks saab kasutada veebipõhist rakendust Canva (https://www.canva.com/).

5. Mõtle endale uus perekonnanimi

Paluda õppeprotsessis osalejatel mõelda endale uus perekonnanimi, mis algab sama tähega, mis nende eesnimi. Uus perekonnanimi peaks samas iseloomustama ka õppijat (nt Jüri Juurdleja). Seejärel tutvustatakse foorumis kaasõppijatele ennast ja oma uut perekonnanime ning selgitatakse, miks valiti just selline nimi ning kuidas see on seotud antud inimesega või millised iseloomujooned on osalejale omased. Uue perekonnanime võib paluda õppijatel valida ka õpitava teema/õppeaine mõistete seast.

6. Rühmakaaslase intervjueerimine ja tutvustamine

Õpperühma liikmed jagatakse paaridesse ning igal ühel on ülesandeks oma paarilist intervjueerida ning pärast tutvustada rühmakaaslastele.

Osalejatele võib anda ette küsimused, millest nad teevad oma valiku. Peale veebipõhist intervjuud tehakse kokkuvõte teistele rühmaliikmetele. Teine võimalus on lasta igal intervjueerijal mõelda ise välja küsimused, mida küsitakse. Oluline on mõelda, milline oleks info, mis annaks kõige parema ülevaate intervjueeritavast ning mille poolest ta võiks olla eriline (nt Midagi, mida oled elus teinud, proovinud, mida tõenäoliselt teised rühmaliikmed ei ole? Midagi, mille üle oled eriti uhke? Midagi sinu kohta, mis võib olla üllatav teistele? Mida sa väärtustad, mis on sulle olulised asjad? jms). Intervjuu võib läbi viia ka mõne sünkroonse suhtlemise vahendiga (Skype) ning tulemuse võib esitada ka audio-või videosalvestusena. Veebivestluseks saab kasutada ka nt Moodle’i rakendust BigBlueButton.

Intervjuude kohta leiate lisainfot järgmisest moodulist.