Aktiivõppemeetodid e-õppes

5. Refleksiooni toetavad meetodid

refleksioon.pngMari Karm

Refleksioonietapis toimub tervikliku pildi loomine õpitust, õpitu kasutamine uutes seostes ja uutes olukordades, omapoolse suhtumise kujundamine ja arusaamade muutmine.

Refleksioon on vajalik, et õppijad uued teadmised tegelikult omaks võtaksid. Uued teadmised saavad kiiremini omaks, kui neid kasutada ja võrrelda varasemate teadmistega. Selleks tuleb õppijatele anda võimalusi väljendada uusi teadmisi ja ideid oma sõnadega, samuti anda ülesandeid, kus õppijad saaksid uusi teadmisi loovalt rakendada.

Tähtsaks ülesandeks refleksioonietapis on õhutada mõttevahetust õppijate vahel, et nad saaks võrrelda oma uusi teadmisi ja arusaamist teiste õppijate omaga. Samuti on oluline tervikpildi loomine, uute teadmiste paigutamine olemasolevate teadmiste süsteemi (mõttekaardid, skeemid).

Refleksiooniprotsess võiks kaasa aidata sellele, et õppijates tekib isiklik suhe õpitavasse, seda saab toetada õpimapi (e-portfoolio), õpipäevikute jt ülesannete kaudu.