Aktiivõppemeetodid e-õppes

Mõttekaardi koostamine

Mõttekaardi koostamine sobib refleksiooniülesandeks, kuna see võimaldab õpitud materjali korrastada ja süsteemi paigutada. 

Õppijatele võib soovitada järgmisi samme mõttekaardi koostamiseks:

  • leida loetud (kuulatud, vaadatud) materjalist keskne mõiste (põhiidee) ning paigutada see mõttekaardi keskele;
  • määratleda kesksest mõistest lähtuvad olulised mõisted (kontseptsioonid) – ülevaatlikkuse huvides mitte rohkem kui seitse;
  • tuua välja mõistete (kontseptsioonide omavahelised seosed);
  • vajadusel laiendada ja täiendada skeemi, lisada näiteid;
  • mõisted on kasulik kirjutada joonele (võimaldab paremini kaarti laiendada, iga joone otsast struktuuri edasi arendada);
  • kui selgub, et mõttekaart äpardus (valiti ebaolulised mõisted, mõistete seosed, hierarhiad ja struktuur läksid segamini), siis tasub tunda rõõmu toimunud mõtlemisprotsessist, alustada otsast ning teha uus ja mõtestatum mõttekaart.

Mõttekaartide loomiseks saab kasutada näiteks Moodle’i mõistakaarti (ei pruugi olla igas Moodle’is) või järgmisi tasuta veebirakendusi: Bubbl (http://bubbl.us/), Coggle (https://coggle.it/).