Aktiivõppemeetodid e-õppes

Soojendus- ja energia tõstmise harjutused

1. Sassis laused

Ülesandeks on moodustada etteantud sõnadest terviklause või näiteks vanasõna. Osa sõnu võib olla puudu ja need tuleb rühmas ise välja mõelda. Kuna tavaliselt on võimalusi erinevatest sõnadest/fraasidest lausete moodustamiseks palju, tekib koomilisi variante ja vajadus omavahel suhelda.

E-õppes saab selleks kasutada näiteks mõistekaarti, kus on etteantud sõnad, millest õppijad omapoolseid sõnu lisades peavad võimalikult palju vanasõnu moodustama. Iga õppija võib enda vanasõna teha eri värvi.

2. Võistlus

Igale osalejale antakse rida ülesandeid. Esimesena lõpetanu on võitja. E-õppes võiksid ülesanded olla seotud näiteks erinevate ostingute ja info leidmise, väljaselgitamisega, aga ka füüsiliste tegevustega.

Näiteid ülesannetest:

  • Selgita välja, kes rühmakaaslastest mängib mõnda pilli.
  • Mängi laualumängu “Kes aias” koos teise rühmaliikmega ja salvesta esitus.
  • Leia kaaslane, kes oskab laulda mõnda hällilaulu. Palu laulda esimene salm, salvesta.
  • Leia keegi, kes oskab sulle õpetada mõnda tantsusammu (kasvõi ise välja mõeldud). Õpi sammud selgeks ja salvesta.
  • Leia keegi, kes oskab soovitada sulle mõnda head raamatut lugemiseks. Pane kirja pealkiri.

sonapilv.png3. Sisseelamine teemasse – sõnapilv

Õppijatel palutakse vikisse või foorumisse kirjutada nt 5 märksõna, mis neil õpitava teemaga seostub. Õpetaja kogub märksõnad kokku ning moodustab neist rakendusega Wordle (http://www.wordle.net/) või Tagul (https://tagul.com/) sõnapilve. Sõnapilves on suuremalt kõige enam kordunud märksõnad. Sõnapilv iseloomustab õppijate jaoks teemaga seonduvaid tuttavamaid või olulisemaid mõisteid. Kui te ei soovi enda sõnapilve avalikku galeriisse salvestada, võite selle kopeerida klaviatuurilt Print Screen nupust mõnda pilditöötlusprogrammi (nt Paint) või tekstifaili.

Huvitavat lugemist: Gorman, M. (2012). 108 Ways to Use Word Clouds in the Classroom…Word Clouds in Education Series: Part 2. https://21centuryedtech.wordpress.com/2012/05/21/108-ways-to-use-word-clouds-in-the-classroom-word-clouds-in-education-series-part-2/ 

sonapilt.png4. Sisseelamine teemasse – sõnapilt

Leheküljel Texter (http://tholman.com/texter/) saavad õppijad paremas ülanurgas olevasse tekstilahtrisse sisestatud sõnadest või lausest joonistada teemaga seotud pildi või kujundi. Pildi saab salvestada ning esitada nt foorumisse teistele vaatamiseks, mõistatamiseks või kommenteerimiseks.