Aktiivõppemeetodid e-õppes

Rakendusvõimaluste leidmine

Refleksiooni toetavad ka ülesanded, mille käigus õppija peab leidma õpitud materjali tähenduse iseenda jaoks: st selle vajalikkuse ning rakendatavuse oma praktilises tegevuses või tulevasel erialal. 

Praktilise rakendatavuse esiletoomist saab õpetaja toetada järgmiste küsimustega:

  • Kuidas saate õpitavat rakendada oma valdkonnas?
  • Milline tähendus õpitaval võib olla 10 aasta pärast?
  • Milliseid raskusi teie arvates võib antud teooriate või mudelite praktikas rakendamine kaasa tuua?
  • Mida peaksite veel juurde õppima, et loetud ideid tulevikus edukalt rakendada?

Küsimustele vastamiseks saab kasutada lühikeste kirjutamisülesannete vormi või õpipäeviku sissekandeid või e-portfooliot.