Kasutatud allikad

  • Buehl, D. 2001. Interaktiivõppe strateegiad klassiruumis. Omanäolise Kooli Arenduskeskus.
  • Lerkkanen. M.-K. 2007. Lugema õppimine ja õpetamine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.