Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Setomaale 1937-1938: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitööd

Välitööfotod

2006. aastal anti Inimese Muuseumi fotokogud, sh Zurovi ja Vilde ekspeditsioonide materjalid üle Pariisis asuvale Quai Branly muuseumile.

Galeriis avaneb korraga neli pilti; edasi liikumiseks klikata hiirega ekraanil galerii otsas olevale noolele.

Fotode allkirjad ja arhiiviviited ilmuvad galeriis oleva pildi alla, kui hiir viia vastavale pildile.

 Suureks klikatud piltide vaatamisel  saab edasi-tagasi liikumiseks kasutada klahve PgUp+Enter ja PdDn+Enter.

© Quai Brany muuseumis asuvad fotod on kaitstud kahekordse autorioigusega ning neid võib levitada ja avaldada vaid mõlema loa olemasolu korral.

Luba tuleb küsida:

1) Quai Branly muusemist, kus asuvad fotod.

Kontakt: audrey.lagrue@quaibranly.fr.

ja

2) Leonid Zurovi pärandi sihtasutus (inglise keeles Leonid Zurov Estate), kes tegutseb Leedsi Ülikooli raamatukogu juures ja kellele kuulub Zurovi intellektuaalse pärandi, sh välitöömaterjalide autorioigus

Leonid Zurov Estate

Leeds University Library, University of Leeds, Leeds, LS2 9JT. UK

Kontakt: r.d.davies@leeds.ac.uk

või

specialcollections@library.leeds.ac.uk

Kirja teemareale tuleks märkida: Leeds Russian Archive.