Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Setomaale 1937-1938: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitööd

Fotod 1938

1938. aasta fotode autor on Leonid Zurov. 

Erinevalt eelmisest aastast on fotod nüüd silmapaistvalt hea kvaliteediga ja teravad. Iseäranis suure kultuuriloolise väärtusega on jäädvustused Miikse jaanipäevast, Pelsi annepäevast ja päätnitsapäevast Satserinnas, samuti fotoseeria rannaküladest, sh Puudavitsa kaluri Kireketkini matustest. Üldistavalt väärivad esiletoomist ka erinevate käsitööalade jäädvustused, sealhulgas manguasjade tegemine.

Inimese muuseumis leidub kolmelaadseid fotojäädvustusi: 1) negatiivid, 2) neis tehtud filmilindil positiivid ja 3) papile kleebitud fotod. Viimased on olemas vaid osa negatiivide kohta. Fotode annotatsioone leidub vaid papile kleebitud positiivide puhul. Pildid on annoteeritud tagantjärele ja üksikjuhtudel leidub annotatsioonides vigu (nt Satserinna kiviristi kandmist ümber kiriku on nimetatud Miikse Jaanikivi tükkide kandmiseks).

1938. aasta fotode hulgas arvele võetute seas on ka neli 1935. aastal tehtud fotot: kolm pilti Irboska kirikutest ja üks taluväravast Senno külas.

© Quai Brany muuseumis asuvad fotod on kaitstud kahekordse autorioigusega ning neid võib levitada ja avaldada vaid selle valdaja loal (vt fotode avaleht).