Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Setomaale 1937-1938: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitööd

Esemed Euroopa ja Vahemere Tsivilisatsioonide Muuseumis

Käesolev jaotus annab ülevaate Zurovi ja Vilde kogutud esemetest. 1937. aastal kogus esemeid etnoloogiast huvituv ja eesti keelt valdav Vilde, 1938. aastal eesti ja seto keelt mitte tundev Zurov. Seetõttu pärineb 1937. aastal kogutu seto, 1938. aastal kogutu aga valdavalt vene küladest. Seoses Prantsusmaal 2000. aastatel toimunud muuseumireformiga anti esemed üle Marseille’s asuvale Euroopa ja Vahemere Tsivilisatsioonide Muuseumile (MuCEM).

Esemete fotod on esitatud kogumisaastate kaupa.

Põhjalikumat informatsiooni esemete kohta võib leida Inimese Muuseumis koostatud, pdf-formaadis kirjelduskaartidena, mis on esitatud Riiklikus Loodusmuuseumis asuvate materjalide kaustas. Kuna seal on teksti juurde lisatud foto, soovitame esemetele läheneda ka selle kataloogi kaudu: kirjelduskaartidel kajastuvad lisaks pildistatuile needki esemed, mille kohta fotot ei ole.

Ülevaate Setomaalt kogutud esemete liikidest ja päritolust külade kaupa annab manuses olev Exceli tabel. Juhul, kui eseme kohta foto puudub, on vastav kirje ülevaatetabelis märgitud punasega. Pole teada, kas ilma fotota esemed on säilinud.

© Lehel leiduvad Euroopa ja Vahemere Tsivilisatsioonide Muuseumil materjalid on kaitsud autorioigusega.